Badanie w tej sprawie przeprowadził Instytut Finansów. Co pokazało? Okazuje się, że przedstawiony pomysł zmian w tzw. podatku Belki miałby małe poparcie społeczne. Jedynie 14 proc. społeczeństwa polskiego oceniło je pozytywnie. Negatywną ocenę zadeklarowało 42 proc. ankietowanych. Jednocześnie relatywnie duży odsetek respondentów nie miał wyrobionego zdania na temat zmian w podatku od dochodów kapitałowych. „Otrzymane wyniki należy uznać za zaskakujące w kontekście poglądów Polaków ujawnionych w innych badaniach Instytutu Finansów. Cechą charakterystyczną tych opinii jest bowiem poparcie dla progresji podatkowej wyrażane przez 55 proc. społeczeństwa w wieku 15 lat i więcej, a także popieranie przez 53 proc. osób roli redystrybucyjnej państwa w zakresie redukowania nierówności między bogatymi i biednymi obywatelami. Rozważane zmiany w podatku od przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych wpisują się w te oczekiwania, a mimo to nie znalazły dużego poparcia społecznego” – czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Instytut Finansów.

Badanie to wskazuje jednocześnie, że zmiany podatkowe trudno uznać za wabik do większego oszczędzania czy też inwestowania. Osoby deklarujące, że zmiany w podatku zachęciłyby je do zwiększenia poziomu swoich oszczędności lub inwestycji, stanowią 20 proc. polskiego społeczeństwa. Przeciwnego zdania jest 47 proc. Polaków.