"W kwietniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek" - czytamy w komunikacie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus" oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

"Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Jedną z cenionych cech obligacji jest elastyczność w dostępie do już ulokowanych pieniędzy. Mamy tutaj korzystne dla nas rozwiązanie. W razie potrzeby skorzystania ze zgromadzonych pieniędzy, możemy wycofać dowolną liczbę posiadanych obligacji przed terminem ich wykupu. Nasze środki otrzymamy wówczas razem z narosłymi odsetkami, pomniejszonymi jedynie o opłatę za przedterminowy wykup. Każda obligacja to równowartość 100 zł, więc w razie potrzeby nie wycofujemy wszystkich naszych środków, tylko potrzebną nam kwotę. Pozostałe oszczędności ulokowane w obligacjach niech nadal pracują zgodnie z naszym planem" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.