Notowania Ryvu podczas piątkowej sesji świecą na zielono. Po południu kurs zyskuje 3 proc. i przekracza poziom 60 zł. Dziś odbył się webinar poświęcony omówieniu prezentowanych podczas Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego wyników, dotyczących badania nad jednym z kluczowych projektów firmy, RVU120.

Zaktualizowane dane kliniczne u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym  wysokiego ryzyka (HR-MDS) wykazują korzyść kliniczną i korzystny profil bezpieczeństwa.

- Najnowsze dane pochodzące od 24 uprzednio intensywnie leczonych pacjentów z AML i HR-MDS, którzy zostali włączeni i ocenieni w etapie eskalacji dawki trwającego badania fazy Ib RVU120 jako monoterapii, wykazują korzystny profil bezpieczeństwa oraz obiecujące dowody aktywności przeciwbiałaczkowej RVU120, poparte korzyścią kliniczną obserwowaną u 11 spośród 24 badanych pacjentów - komentuje Hendrik Nogai, dyrektor ds. medycznych i członek zarządu Ryvu. Dodaje, że przy wyższych dawkach RVU120 firma zakłada dalszy wzrost poziomu zahamowania tzw. celu molekularnego, co   - według jej przewidywań - powinno jeszcze zwiększyć korzyści kliniczne obserwowane u pacjentów z tymi chorobami.