O ponad 6 proc. do 6,4 zł, przy wysokim obrocie, drożeją we wtorek przed południem akcje Biomedu w reakcji na informację o wejściu przez spółkę na kolejny rynek. Biomed udzielił firmie Anisapharm prawa do sprzedaży i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG na terytorium Rumunii, po wcześniejszej rejestracji.

Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy ma wynieść 5,25 mln euro, czyli prawie 25 mln zł, przy czym wiążąca minimalna wartość zamówień to 80 proc. prognozowanego rocznego poziomu. Zgodnie z ustaleniami koszty rejestracji oraz marketingu poniesie Anisapharm. Umowę zawarto na 10 lat (z możliwością przedłużenia), a do końca 2024 r. Anisapharm ma zarejestrować produkty w Rumunii. Z klei komercjalizacja ma nastąpić w 2025 r. Mieczysław Starkowicz, prezes Biomedu podkreśla, że umowa wpisuje się w strategię rozwoju Onko BCG. Spółka buduje nowy zakład. Twierdzi, że inwestycja przebiega zgodnie z planem.

- Równocześnie pracujemy nad innymi umowami i nie zapominamy o innych produktach z naszego portfolio - deklaruje Mieczysław Starkowicz, prezes Biomedu.

Realizacja zaplanowanych inwestycji (CBR i nowego zakładu) ma umożliwić ponad pięciokrotne podniesienie potencjału wytwórczego Onko BCG.