Ze wstępnych szacunków producenta i dystrybutora jednorazowych rękawic ochronnych wynika, że w IV kwartale 2022 r. grupa zanotowała 49,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 4,9 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku i 18,4 mln zł zysku w III kwartale 2022 r. Wynik EBITDA był 35,9 mln zł pod kreską wobec 4,7 mln zł zysku w IV kwartale 2021 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 110,8 mln zł i były o 60 proc. niższe niż przed rokiem.

Czytaj więcej

Mercator błysnął, ale przyszłość wciąż pełna wyzwań

W ocenie zarządu spółka kolejny kwartał mierzyła się z trudną sytuacją na globalnym rynku rękawic jednorazowych, co przełożyło się na kolejny okres niższych przychodów oraz powtarzalnych wyników finansowych. - Dekoniunktura na rynku rękawic jednorazowych niestety wydłuża się, a w czwartym kwartale, w przeciwieństwie do trzeciego, nie odnotowaliśmy pozytywnych zdarzeń jednorazowych na działalności operacyjnej, nie zanotowaliśmy również pozytywnego salda działalności finansowej. Jednocześnie sytuacja rynkowa była jeszcze bardziej wymagająca. Cierpliwie czekamy na stabilizację globalnego rynku rękawic i ustalenie nowej równowagi popytowo-podażowej, dzięki której producenci i dystrybutorzy tego asortymentu będą mogli generować satysfakcjonujące marże - wyjaśnia Monika Żyznowska, wiceprezes Mercatora.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec grudnia 2022 roku 413,8 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych. Grupa prowadzi obecnie testy na utratę wartości aktywów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w związku ze zmianami w otoczeniu biznesowym.