BioMaxima zanotowała w I półroczu 2022 r. 27,4 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 400 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 271 proc. do 34,8 mln zł. Przychody wyniosły 117,5 mln zł i były o 283 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Motorem poprawy wyników spółki była m.in. realizowana od stycznia do kwietnia umowa z jednostką finansów publicznych na dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł. BioMaxima odnotowała również w I półroczu 2022 skokowy wzrost sprzedaży krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów), na poziomie 275 proc. rok do roku. Spółka jest jedynym w Polsce i jednym z niewielu na świecie producentów tego asortymentu. Emitent podał, że na dzień publikacji raportu miesięczne zamówienia sięgają 400 tys. zł i kontrybuując do przychodów i rentowności będą częściowo zastępowały asortyment związany z SARS-CoV-2 w kolejnych kwartałach. Obecnie Spółka nie jest w stanie obsługiwać zapotrzebowania rynku, ale już realizowane są inwestycje mające na celu zwiększenie mocy wytwórczych tego asortymentu jeszcze w bieżącym roku.

Zgodnie z realizowanym modelem biznesowym, BioMaxima adaptuje swoje platformy diagnostyczne, aby na bieżąco zaspokajać aktualne potrzeby służby zdrowia, związane z chorobami zakaźnymi. W I półroczu 2022 roku zarejestrowano i wprowadzono do obrotu m.in. dwa nowe produkty: testy do detekcji wirusa małpiej ospy. Testy są dostępne w stale rosnącej sieci dystrybucyjnej spółki na terenie Unii Europejskiej.

– W I półroczu 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię rozwoju oferty i rozbudowy sieci dystrybucji. Stabilna sytuacja finansowa i organizacyjna pozwoliły nam skupić się na intensyfikacji działań marketingowych, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Bardzo dobra kondycja spółki w połączeniu z widocznie rosnącym po pandemii COVID-19 zainteresowaniem potencjalnych odbiorców naszą ofertą pozwalają nam zakładać, że również druga połowa 2022 przyniesie liczne powody do zadowolenia – podsumowuje Łukasz Urban, prezes BioMaximy.

W pierwszym I 2022 roku spółka rozpoczęła prace budowlane związane z nowym zakładem produkcyjnym z powierzchnia magazynową i biurową o łącznej powierzchni 2350 m. kw., którego oddanie do użytku przewidziane jest w II kwartale 2023 roku.