Telemedycyna: Segment z potencjałem

Rozwój e-zdrowia w Polsce może przynieść oszczędności rzędu 0,35 proc. PKB oraz umożliwić przyjęcie 2 proc. więcej pacjentów – poinformował nas resort zdrowia.

Publikacja: 17.01.2018 04:00

Z przeprowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia badania wynika, że rozwiązania telemedyczne stosuje tylko 8 proc. podmiotów leczniczych w Polsce. Rok do roku wzrost wyniósł zaledwie 1 proc., a więc dynamika jest znikoma.

– Można oczekiwać, że poprawa nastąpi po wdrożeniu projektu Platformy P1 i upowszechnieniu prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, bez czego trudno sobie wyobrazić powszechne udzielanie świadczeń w modelu telemedycznym – komentuje Milena Kruszewska, dyrektor biura prasy i promocji Ministerstwa Zdrowia. Podkreśla jednocześnie, że nadal jest sporo barier rozwoju tego segmentu. Zostały wskazane w „Strategii rozwoju e-zdrowia w Polsce na lata 2018–2022".

– Pierwszą barierą, którą należy wymienić, jest niedostateczny kapitał na nowe technologie. Na szczęście w tym obszarze można w ostatnim czasie zauważyć poprawę – komentuje Szymon Piątkowski, dyrektor w PwC. Dodaje, że powstaje coraz więcej funduszy dedykowanych rozwojowi nowych technologii, w tym w zakresie ochrony zdrowia. Problemem jest również brak finansowania rozwiązań telemedycznych przez płatnika publicznego. – Mam nadzieję, że to w najbliższej przyszłości się zmieni, a pierwszym takim programem jest POZ Plus, który ma szansę przyspieszyć rozwój telemedycyny w Polsce – podkreśla ekspert.

Na świecie dynamicznie rozwija się segment tzw. connected care, bazujący na rozwiązaniach z zakresu internetu rzeczy. Do 2022 r. 16,5 mln Europejczyków będzie korzystało z tego typu urządzeń wobec niespełna 6 mln w 2016 r. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 18,7 proc. Z kolei przychody związane z tym segmentem przekroczą w Europie do 2022 r. poziom 6 mld euro – prognozuje firma Berg Insight.

Zastosowanie systemów telemedycznych w jednostkach opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii spowodowało skrócenie czasu potrzebnego na wypełnienie dokumentacji medycznej aż o 60 proc. Cyfryzacja służby zdrowia jest dużą szansą m.in. dla spółek informatycznych notowanych na GPW, takich jak Asseco Poland czy Comarch.

Dynamicznie rozwija się segment prywatnych usług medycznych. Do 2022 r. będzie rósł o ponad 7 proc. rocznie – prognozuje PMR. kmk

Medycyna i zdrowie
Kurs Synektika wystrzelił na finiszu sesji
Medycyna i zdrowie
Ryvu zapowiada kamienie milowe w 2024 r.
Medycyna i zdrowie
BrainScan już na małej giełdzie. Akcje na NewConnect drożeją
Medycyna i zdrowie
Mabion stawia na dywersyfikację przychodów
Medycyna i zdrowie
Mercator po konferencji: o rynku, zaskakujących wynikach i obecności na giełdzie
Medycyna i zdrowie
Solidny kwartał Mabionu