KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-05-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących budowy nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona: - 12 kwietnia 2022 roku: „PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 12 kwietnia 2022 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na realizację zadania inwestycyjnego - budowa nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”). Nowa jednostka będzie produkowała rocznie 38 500 Nm3/h tlenu oraz 75 000 Nm3/h azotu. Realizacja Inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczania tlenu gazowego i azotu gazowego dla nowego, budowanego kompleksu instalacji Olefin III oraz innych instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 760 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2025 roku. Zarząd Spółki wyraził także zgodę na zawarcie z firmą Linde GmbH umowy na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w formule EPC dla zakresu ISBL. Realizacja Inwestycji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpi Zarząd PKN ORLEN S.A.” - 20 kwietnia 2022 roku: „PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 20 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację zadania inwestycyjnego - budowa nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Inwestycja”). Nowa jednostka będzie produkowała rocznie 38 500 Nm3/h tlenu oraz 75 000 Nm3/h azotu. Realizacja Inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczania tlenu gazowego i azotu gazowego dla nowego, budowanego kompleksu instalacji Olefin III oraz innych instalacji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Dodatkowo, w wyniku realizacji inwestycji poszerzony zostanie portfel oferowanych produktów o wysokomarżowe gazy ciekłe oraz osiągnięte zostaną oszczędności z tytułu poprawy efektywności operacyjnej i procesowej. Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 760 mln PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2025 roku. Dzięki dzisiejszej zgodzie Rady Nadzorczej Spółki możliwe będzie podpisanie umowy z firmą Linde GmbH na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w formule EPC dla zakresu ISBL, po wynegocjowaniu wszystkich warunków umownych.”
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-17Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
2022-05-17Piotr SabatCzłonek Zarządu