KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-04-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu: - dane finansowo-operacyjne za 1. kwartał 2022 roku według segmentów działalności wraz z informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za 1. kwartał 2022 roku; - prezentację zawierającą komentarz do wyników za 1. kwartał 2022 roku.
Załączniki
PlikOpis
Komentarz_segmenty_1Q2022_PL.pdfDane finansowo-operacyjne za 1. kwartał 2022 roku według segmentów działalności - wersja polska
Komentarz_segmenty_1Q2022_ENG.pdfDane finansowo-operacyjne za 1. kwartał 2022 roku według segmentów działalności - wersja angielska
Wyniki_1Q22_PL.pdfPrezentacja zawierająca komentarz do wyników za 1. kwartał 2022 roku - wersja polska
Wyniki_1Q22_ENG.pdfPrezentacja zawierająca komentarz do wyników za 1. kwartał 2022 roku - wersja angielska
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKN ORLEN financial data for the 1 quarter 2022 under segments
Regulatory announcement no 15/2022 dated 28 April 2022

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN”) announces:
- the financial and operating data for the first quarter 2022 under segments with information regarding the impact of the LIFO method of valuation of inventories on the unconsolidated financial results of PKN ORLEN, and also the consolidated financial results of the ORLEN Capital Group for the first quarter 2022;
- presentation including commentary to the results for the first quarter 2022.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLENPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chemików7
(ulica)(numer)
24 256 81 8024 367 77 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.orlen.pl
(e-mail)(www)
774 00 01 454610188201
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-28Jan Szewczak Członek Zarządu
2022-04-28Armen Konrad ArtwichCzłonek Zarządu
Komentarz_segmenty_1Q2022_PL.pdf

Komentarz_segmenty_1Q2022_ENG.pdf

Wyniki_1Q22_PL.pdf

Wyniki_1Q22_ENG.pdf