Nowością w EBC było zasugerowanie, iż optymalną polityką może okazać się utrzymanie tego poziomu na dłużej, choć oczywiście z komunikatu nie zniknęła opcja dalszych podwyżek. Zaskoczyły natomiast banki centralne Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, które stóp nie podniosły. Przerwa w cyklu podwyżek została jednak opatrzona „jastrzębim” komentarzem. Decyzja o wstrzymaniu się przez Fed od podjęcia decyzji o podniesieniu stóp w połączeniu z rosnącą w siłę narracją „wyższe stopy na dłużej” przyczyniła się do spadku ujemnego nachylenia krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych na odcinku 2–10 lat o około 10 pkt baz.

W ciągu ostatnich dni rentowności dziesięcioletnich papierów rządowych USA i Niemiec osiągnęły kolejne rekordy. Bund osiągnął 2,8 proc., czyli poziom z lipca 2022 roku, a dziesięcioletni papier amerykański 4,5 proc., najwięcej od września 2007 roku. Przyjmując konsensus prognoz inflacji, na obu rynkach bardziej odległe w czasie punkty krzywych dochodowości dostarczają realnie dodatnich stóp zwrotu. Dla banków centralnych i inwestorów kluczowe będą nadchodzące dane o cenach i aktywności gospodarczej. W tym kontekście w żaden sposób nie można wykluczyć, że rentowność Bunda przebije 3 proc., w przypadku USA rentowności w większym stopniu dyskontują optymistyczny scenariusz gospodarczy i szanse na znaczące ich wzrosty są mniejsze.