W 2023 r. rozpoczną się prace nad nową strategią dla spółki oraz grupy kapitałowej, uwzględniającą w szczególności zmienione otoczenie makroekonomiczne oraz sytuację polityczną – zapowiedział zarząd Protektora, producenta obuwia specjalistycznego pod kierunkiem Tomasza Malickiego. Management spółki ostatecznie przyznał, że nie zrealizuje finansowych celów postawionych jej w ogłoszonej w czerwcu 2020 r. strategii.

Do takiej konstatacji miał dojść, przygotowując budżet na bieżący rok.