Esotiq&Henderson, spółka prowadząca sieć sklepów z bielizną, zamierza nabywać akcje własne. W tym celu zarząd (jest jednoosobowy, kieruje nim Krzysztof Jakubowski, odpowiedzialny wcześniej przede wszystkim za finanse) zwołał na 27 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Akcjonariusze spółki, z których największy to Mariusz Jawoszek, rozpatrzą projekt, zgodnie z którym spółka chce przeznaczyć na zakup akcji własnych do 20 mln zł.