Według szacunkowych danych skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w III kwartale 2021r. wyniosły 340 mln zł i były o 2 proc. niższe niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Za 50 mln zł przychodów w III kwartale odpowiadała sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż ta wyniosła 17 mln zł. Zysk operacyjny obniżył się o 18 proc., do 41 mln zł. EBITDA zmniejszyła się o 14 proc., osiągając 55 mln zł.

Spadek zysków to efekt pogorszenia rentowności biznesu Forte. Marża EBITDA obniżyła się do 16,2 proc. wobec 18,5 proc. zanotowanych przed rokiem i 17,5 proc. w poprzednim kwartale.

Narastająco po III kwartałach br. przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 948 mln zł, co oznacza wzrost o 22 proc. względem analogicznego okresu 2020r. Zysk operacyjny i EBITDA wyniosły odpowiednio 127 mln zł i 168 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 72 i 45 proc.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto grup na koniec III kwartału 2021 r. ukształtował się na poziomie ok. 1,6.