Według szacunkowych danych w IV kwartale roku obrotowego 2023/24 r. (okres od stycznia do marca) Forte zanotowało 2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza spadek o 80 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA grupy zmniejszyła się rok do roku o 33 proc., osiągając 16 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 273 mln zł i były o 16 proc. niższe niż rok wcześniej.

Pozytywny wpływ na wynik IV kwartału roku obrotowego 2023/24 miał zrealizowany wynik na opcjach walutowych zabezpieczających ryzyko kursowe w kwocie 7 mln zł. Zakontraktowany poziom kursu EUR/PLN opcji walutowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 4,53 vs. średnio kwartalny kurs EUR/PLN na poziomie 4,32. Dodatkowo spółka rozwiązała rezerwy na bonusy dla klientów z tytułu nieosiągnięcia progów obrotów uprawniających do ich realizacji w kwocie 3 mln zł.

W całym roku obrotowym 2023/24 grupa zanotowała 1031 mln zł przychodów i 53 mln zł zysku EBITDA, co oznacza spadek rok do roku o odpowiednio o 17 proc. i 56 proc. Na poziomie wyniku porcyjnego było 2 mln zł straty wobec 66 mln z zysku rok wcześniej.

Zarząd Forte wyjaśnia, że wyniki odzwierciedlają trudną sytuację całej europejskiej branży meblarskiej, na którą istotny wpływ mają ograniczenia konsumpcji wynikające z sytuacji gospodarczej spowodowanej między innymi wysoką inflacją oraz wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

Na koniec marca 2024 r. wskaźnik zadłużenia finansowego do EBITDA wyniósł 5,8. Forte podaje, że uzyskało wstępne zgody banków finansujących na ustanowienie na dzień 31 marca 2024 r. wskaźnika dług/EBITA na poziomie 6,8. - Wnioski aktualnie są procedowane przez komitety kredytowe poszczególnych Banków. Jednocześnie Grupa Kapitałowa jest w trakcie zaawansowanego procesu ustalania z Bankami wspólnej dokumentacji kredytowej, w tym dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia na kolejne kwartały uwzględniającego obecną sytuację rynkową i finansową grupy – wyjaśnia spółka w komunikacie.