Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił kampanię „Policz i nie przelicz się!". Ostrzega w niej przed ryzykiem utraty oszczędności i apeluje o rozsądne decyzje finansowe.

? Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania konsumentów do zwiększonej aktywności inwestycyjnej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu nieruchomości na kredyt, a także do lokowania środków w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne czy inwestycje wysokiego ryzyka, np. kryptoaktywa. Tego typu decyzjom finansowym i inwestycyjnym towarzyszą bardzo realne ryzyka, o których jako konsumenci potrafimy zapominać, w szczególności gdy jesteśmy kuszeni rzekomo atrakcyjnymi ofertami – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Radzi, aby przed ewentualną inwestycją lub zaciągnięciem wieloletniego zobowiązania finansowego przeanalizować zagrożenia, uwzględnić zmianę warunków i sytuacji materialnej. - Przeanalizuj wszystkie koszty, uwzględnij wzrost stóp referencyjnych oraz różne scenariusze, które mogą doprowadzić do spadku wartości twojej lokaty kapitału. Następnie odpowiedz sobie na pytanie: ile możesz stracić, czy zachowasz płynność finansową i czy będziesz w stanie spłacać raty za parę lat ? apeluje Chróstny.

Spoty kampanii UOKiK „Policz i nie przelicz się!" ostrzegają przed realną stratą zainwestowanych środków oraz zwracają uwagę na ryzyko braku możliwości spłaty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych, a także spadku wartości nieruchomości jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu.

Inwestowanie

Zmiany poziomu inflacji, a także niskie oprocentowanie depozytów mogą skłaniać konsumentów do poszukiwania wyżej oprocentowanych form zarabiania i oszczędzania, takich jak giełda, fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne czy też kryptoaktywa. Przed lokowaniem środków finansowych konsumenci powinni policzyć, ile pieniędzy przeznaczają na bieżącą konsumpcję oraz określić kapitał, jaki mogą przeznaczyć na inwestowanie. Nie bez znaczenia jest również ocena ryzyka i dywersyfikacja narzędzi, które mają pomnożyć nasze oszczędności. ? Najważniejsze jest zachowanie czujności przy wyborze przedmiotu inwestycji. Dziś wielu przedsiębiorców próbuje przekonywać konsumentów, że to właśnie dzięki współpracy z nimi będą mogli dobrze zarobić na inwestycji. Przestrzegamy konsumentów przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Każda inwestycja, szczególnie ta obiecująca atrakcyjny zysk przy rzekomo niewielkim ryzyku, jutro może przynieść stratę. Warto dokładnie policzyć, czy np. będziemy w stanie pogodzić się z tymczasowym spadkiem lub utratą oszczędności ? mówi prezes UOKiK.

Obawy konsumentów o spadek wartości ich oszczędności, a także niskie oprocentowanie kredytów, mogą skłaniać do inwestowania w nieruchomości. Szef urzędu zwraca uwagę, że takie inwestycje także mogą stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów. ? Myśląc o zakupie nieruchomości na kredyt, konsumenci muszą pamiętać, że w przyszłości ceny nieruchomości mogą się obniżyć, a stopy procentowe wzrosnąć. W efekcie raty kredytu będą o wiele wyższe, a wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu – może być niższa. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na postanowienia umowy kredytowej, określające kroki, jakie w takiej sytuacji może podjąć bank kredytujący zakup nieruchomości ? mówi Chróstny.