Postępującą globalizację szczególnie mocno widać w przypadku świata finansów. Dowolna niemalże platforma, narzędzie czy rozwiązanie dostępne jest dziś dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania. Podobną globalizację rynek finansowy przeżywa, jeśli chodzi o pracę i kompetencje.

Widząc w tym trendzie ogromne szanse, Związek Maklerów i Doradców rozpoczął współpracę z organizacją ACIIA (Association of Certified International Analysts). Jako globalny podmiot zrzesza ona ponad 100 lokalnych organizacji profesjonalistów świata finansów, m.in. Swiss Financial Analysts Association, Asian Securities and Investment Federation czy European Federation of Financial Analysts Societies. Zrzeszone stowarzyszenia dzięki wspólnej organizacji wzajemnie akceptują lokalne uprawnienia zdobyte przez swoich członków po zaledwie jednym dodatkowym egzaminie.

W tym celu ACIIA przeprowadza egzamin pozwalający uzyskać międzynarodową licencję CIIA (Certified International Investment Analyst). Uznaną i rozpoznawaną przez pracodawców we wszystkich krajach, których lokalne organizacje przynależą do ACIIA, a więc praktycznie na całym świecie. Dzięki intensywnym działaniom i dołączeniu do ACIIA Związek Maklerów i Doradców uzyskał akredytację polskich egzaminów. Oznacza to, że posiadacze licencji doradcy inwestycyjnego lub licencji maklera papierów wartościowych mogą od razu przystąpić do egzaminu finałowego na licencję CIIA oraz podnieść lokalne kwalifikacje, rozszerzając je o globalne możliwości.

Tytuł CIIA uznawany jest również przez wiele urzędów regulacyjnych, ułatwiając zdobycie kolejnych kwalifikacji na lokalnych rynkach organizacji stowarzyszonych w ACIIA. Wśród najciekawszych można wymienić:

1) możliwość uzyskania w Polsce licencji doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych po zaliczeniu sprawdzianu uzupełniającego z prawa i rachunkowości,

2) uznawanie CIIA przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii za jedną z dwóch najważniejszych kwalifikacji finansowych,

3) umożliwienie posiadaczowi dołączenia do Securities & Investment Institute – najstarszej i najbardziej szanowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii czy

4) uzyskanie licznych zwolnień do prestiżowej japońskiej kwalifikacji CMA.

Największe możliwości licencja CIIA daje na azjatyckich i zachodnioeuropejskich rynkach finansowych. Niewątpliwie jest to zasługa struktury egzaminu, który można zdawać w języku narodowym, w tym także po polsku, oraz jego praktyczne podejście do poszczególnych zagadnień inwestycyjnych, takich jak budowa portfela czy opisywanie zależności makroekonomicznych.

Dołączenie do grona prawie 10 tysięcy posiadaczy CIIA możliwe jest dwa razy w roku, w marcu oraz we wrześniu. Czerwone maklerskie szelki zyskały właśnie globalny blask i uznanie, a wraz z rosnącą liczbą maklerów posiadających jednocześnie tytuł CIIA zyskają niedługo także światową rozpoznawalność.

Paweł Cymcyk prezes Związku Maklerów i Doradców