Siemens Energy wybuduje elektrownie gazową ZE PAK-u

ZE PAK zawarł umowę z konsorcjum, którego liderem jest Siemens Energy Global w sprawie nowej elektrowni gazowej o mocy 600 MWe w Adamowie. Szacunkowa wartości inwestycji to 2,3 mld zł.

Publikacja: 20.11.2023 22:17

Wstępne analizy wskazują, że skala koniecznej rozbudowy sieci elektroenergetycznej nie będzie przesz

Wstępne analizy wskazują, że skala koniecznej rozbudowy sieci elektroenergetycznej nie będzie przeszkodą w budowie pierwszej elektrowni jądrowej - mówi Jacek Cichosz, prezes spółki PGE EJ1.

Foto: Bloomberg

Zarząd ZE PAK poinformował, o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej. I tak,  1 września 2023 r. ZE PAK otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną - PAK CCGT z konsorcjum firm Siemens Energy Global z siedzibą w Niemczech - lider konsorcjum, Siemens Energy oraz Mytilineos z siedzibą w Grecji umowy na "budowę bloku CCGT klasy 600 MWe (bloku parowo - gazowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów (umowa EPC), za szacunkową kwotę ok. 2,3 mld zł, oraz długoterminowej umowy serwisowej bloku CCGT klasy 600 (umowa LTSA) zawartej z Siemens Energy na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji.

"Na etapie podpisywania wyżej opisanych umów nie było jeszcze pewne czy dojdzie do faktycznego wejścia ich w życie tj. czy uruchomiona zostanie procedura Notice to Proceed (NTP - polecenie rozpoczęcia prac), w szczególności z uwagi na fakt, iż w momencie podpisywania umowy EPC oraz umowy LTSA spółka nie posiadała jeszcze pozwolenia na budowę. Nie było zatem pewne czy dojdzie do faktycznej realizacji przedmiotu umów" - wyjaśnił ZE PAK opóźnienie przekazanie informacji.  

Czytaj więcej

PGE i ZE PAK bliżej ubiegania się o kolejne zgody na budowę atomu w Wielkopolsce

Wskazał, że podpisanie umowy EPC oraz umowy LTSA nie powoduje powstania zobowiązań finansowych po stronie PAK CCGT. "Zobowiązania finansowe po stronie PAK CCGT powstaną dopiero w momencie wydania przez PAK CCGT polecenia rozpoczęcia prac Notice to Proceed skutecznego jedynie wówczas, gdy zostanie przekazane wraz z poręczeniem płatności zobowiązań PAK CCGT wynikających z Umowy EPC wystawionego przez ZE PAK na rzecz generalnego wykonawcy oraz przekazania generalnemu wykonawcy ważnego pozwolenia na budowę." - czytamy w komunikacie. 

Wydanie NTP przez PAK CCGT musi być dokonane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. pod rygorem unieważnienia umowy EPC i LTSA bez konsekwencji finansowych dla obu stron.

 Wystawienie przez generalnego wykonawcę gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji wykonania umowy na rzecz PAK CCGT implikuje konieczność wpłacenia przez PAK CCGT zaliczki w wysokości 20 proc. ceny umowy EPC brutto na rzecz generalnego wykonawcy. "Dopiero w momencie wpłaty zaliczki przez PAK CCGT, umowa EPC formalnie wejdzie w życie i kluczowe daty harmonogramu realizacji umowy staną się obowiązujące dla obu stron" - wskazuje ZE PAK.

Energetyka
Ukaranie EC Będzin za nierozliczenie się z emisji CO2 to początek
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Energetyka
Atomowy projekt Orlenu i Synthosu o krok dalej. Sołowow o atomie
Energetyka
Sejm zamroził ceny energii i gazu na przyszły rok
Energetyka
Polenergia wchodzi do Rumunii po zamknięciu wiatrowej transakcji
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Energetyka
Orlen z decyzją dla małego atomu
Energetyka
Wiatraki powstrzymane, zaczekają na rząd