Jak informuje spółka 19 kwietnia, podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariusze zdecydowali m.in. o wyborze nowych członków zarządu oraz rady nadzorczej. Jednocześnie spółka zapowiada ogłoszenie strategii rozwoju. Publikacja strategii jest planowana na przestrzeni II-III kw. br. Spółka nie wyklucza osiągnięcia 10 mln zł zysku EBITDA w 2023 r. W pozyskiwaniu nowych projektów fundamentalną rolę pełnił natomiast Mirosław Barszcz, były minister budownictwa i wiceminister finansów.

„Dzięki globalnej sieci kontaktów naszego międzynarodowego zespołu, który zdobywał doświadczenie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, możemy w pełni wykorzystać szanse płynące z obecnej transformacji energetycznej. Jesteśmy platformą łączącą kapitał pochodzący od zagranicznych inwestorów z projektami prowadzącymi do produkcji „zielonej energii” w Polsce. Naszym celem jest zaangażowanie polskiego kapitału w transformację energetyczną" – podkreśla Adam Guz, nowy prezes spółki Raen. Zaznacza też, że potencjał rynku odnawialnych źródeł energii jest obiecujący, ale wymaga nakładu znacznych środków finansowych.

Podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki 19 kwietnia, podjęto też szereg uchwał, które dotyczyły także podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, G i H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii C. W ramach transakcji Raen wyemituje: 15 mln akcji serii E; 25 mln warrantów subskrypcyjnych serii B, które zastąpią obecnie istniejące 15 mln warrantów subskrypcyjnych B i 30 mln warrantów subskrypcyjnych serii C. Akcje przeznaczone dla akcjonariuszy nie będą obecnie dostępne w publicznym obrocie.  „Raen, po przejęciu udziałów spółki Seed Capital, dysponuje portoflio projektów, które mogą w tym roku zarobić na poziomie zysku EBITDA 10 mln zł. Zakładamy, że w 2024 r. wynik EBITDA może wzrosnąć do 15 mln zł" – mówi Adam Guz.

W marcu spółka Raen zawarła umowę inwestycyjną obejmującą nabycie 100 proc. udziałów Seed Capital po cenie sprzedaży wynoszącej od 1,5 mln zł do 7  mln zł, płatnej w trzech transzach. Wysokość drugiej i trzeciej transzy będzie zależała od zaudytowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA za lata 2023 i 2024. Raen przejmie 100 proc. udziałów spółki po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, co nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. Spółka Seed Capital poinformowała w kwietniu o osiągnięciu w pierwszym kwartale 2023 r. wyniku EBITDA sięgającego 1,59 mln zł. Tym samym spełniła kluczowy warunek realizacji transakcji.

Raen skupia się obecnie na pozyskiwaniu, finansowaniu i rozwoju projektów wiatrowych, solarnych oraz biogazowych. Raen zamierza także wchodzić w umowy PPA (Power Purchase Agreement) czy własne aktywa energetyczne.