Zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektem, cena jednej nowo emitowanej akcji wynosi 47 zł. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka przewiduje otrzymać do 1 007 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną w dużej mierze na rozwój i budowę zeroemisyjnych źródeł energii. Celem emisji akcji serii AA jest sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji Strategii Grupy Polenergia na lata 2020 - 2024 ogłoszonej w maju 2020 r. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój morskich projektów wiatrowych, rozwój i budowę projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój elektromobilności, na działalność rozwojową i akwizycyjną w wybranych obszarach biznesowych, a także na spłatę kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie lądowych farm wiatrowych.
 
Spółka przewiduje, że pełne wykorzystanie środków pozyskanych w ramach oferty publicznej akcji serii AA nastąpi w przeciągu roku od przekazania środków pieniężnych pochodzących z wpłat z oferty.

Aktualnie Polenergia dysponuje mocą 287 MW zainstalowaną w farmach wiatrowych na lądzie z roczną produkcją około 790 GWh, co stanowi około 75 proc. udziału tego segmentu w mocy zainstalowanej w grupie.