Deweloper biurowy przedterminowo wykupi cztery serie obligacji objętych przez inwestorów instytucjonalnych. Dług ten zapada w czerwcu 2023 r., łączna wartość nominalna to 124 mln zł. Oprocentowanie to około 7 proc. w skali roku, a według bieżącej wartości WIBOR 6M 11 proc.

Wcześniejszy wykup nastąpi 20 czerwca.

Tym samym wartość obligacji Ghelamco w obrocie na Catalyst zmniejszy się do 1,1 mld zł. W tym roku, w wakacje, zapadają dwie serie o wartości 23,4 mln i 28 mln zł. Na przyszły rok pozostanie do wykupu seria dla inwestorów indywidualnych o wartości 50 mln zł. Gros długu, blisko 0,8 mld zł, zapada w 2024 r.