Komunikat Banku Pekao dotyczący obciążeń wyników finansowych w IV kw. 2022 r. nieco zaskoczył rynek. Co prawda oczekiwano, że bank dokona odpisów na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie to aż 1,2 mld zł.

To rekordowo duża kwota w jednym kwartale. Przewyższa nawet łączną wartość dotychczas utworzonych rezerw przez ostatnie lata, która na koniec III kw. 2022 r. wynosiła ok. 1 mld zł. A analitycy szacują, że po tej operacji pokrycie portfela kredytów w CHF wzrośnie do ok. 80 proc. (wobec 37 proc. na koniec III kw. 2022 r.), co będzie najwyższym poziomem na rynku. Cały portfel kredytów frankowych w Banku Pekao to ok. 2,8 mld zł lub ok. 550 mln franków.