Alior miał w III kwartale 150 mln zł zysku netto, o 14 proc. więcej niż zakładała średnia prognoz. To rezultat aż o 85 proc. lepszy niż rok temu i o ponad 20 proc. wyższy niż w II kwartale. Po trzech kwartałach bank ma 382 mln zł zysku netto, rok temu miał wtedy ponad 430 mln zł straty ze względu na duże odpisy na pandemię.

Wynik z odsetek okazał się o 3 proc. wyższy i sięgnął 704 mln zł, oznacza to wzrost rok do roku o 3 proc. i kwartalnie o 6 proc. Marża odsetkowa w III kwartale wzrosła do 3,77 proc. z 3,58 proc. w II kwartale. Wynik z opłat i prowizji był zgodny z prognozami, wyniósł 190 mln zł, czyli poprawił się odpowiednio o 12 proc. i 3 proc.

Koszty działania wyniosły 394 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku. Koszty spadły o 3 proc. w skali roku i wzrosły 4 proc. kwartalnie. Bank zaraportował niższy od oczekiwań poziom rezerw, który w III kwartale wyniósł 253 mln zł, czyli o 5 proc. mniej niż się spodziewano. Rezerwy spadły o 13 proc. rok do roku i 5 proc. kwartalnie. Wskaźnik kosztów ryzyka pozostawał na niskim jak na Aliora poziomie i wyniósł 1,58 proc.

W III kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 944 mln zł, oznacza to wzrost o 5 proc. kwartalnie. Po trzech kwartałach sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,59 mld zł i wzrosła o 23 proc. Sprzedaż leasingu w III kwartale wyniosła 739 mln zł, czyli wzrosła o 17 proc. rok do roku, a sprzedaż pożyczek 1,61 mld zł, co oznacza wzrost o 39 proc.

- Wyniki Alior Banku były wyższe niż oczekiwania rynkowe. Bank poprawił zarówno dochody odsetkowe jak i prowizyjne w stosunku do III kwartału 2020 roku, dynamika tych pozycji nie jednak odbiega znacząco od średniej sektora. Warto podkreślić dobrą kontrolę kosztów, która przy wzroście dochodów pozwoliła na zwiększenie wyniku operacyjnego. Przyrost wolumenów pozostaje poniżej średniej sektora. Należy podkreślić, że osiągane od kilku kwartałów rezultaty pod względem dynamik, zarówno przychodów jak i wolumenów odbiegają znacząco od tego co prezentował bank kilka lat temu i w wielu obszarach odstają od konkurentów – poprawa udziałów rynkowych okazuje się być sporym wyzwaniem dla Alior Banku - komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.