Surowce i paliwa

JR Holding przeznaczy do 5 mln zł na buy-back

Spółka liczy również na dalszy rozwój segmentu biznesowego związanego z branżą Odnawialnych Źródeł Energii.

Akcjonariusze JR Holding podczas NWZA, które odbyło się 07.01.2016 r., podjęli uchwałę o przyjęciu zmienionego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą, zarząd spółki został upoważniony do nabycia maksymalnie 7,8 mln szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację programu buy-back wyniesie do 5 mln zł, a termin jego trwania został przewidziany do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły być umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży. - Widząc niedoszacowanie wyceny rynkowej spółki, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu programu skupu akcji własnych. Środki, które zamierzamy przeznaczyć na ten cel, są dosyć wysokie i wierzę, że program buy-back przyczyni się także do wzrostu płynności obrotu. Głównym celem jest umorzenie skupionych akcji, natomiast opcjonalnie spółka może również osiągnąć zysk z dalszej odsprzedaży nabytych akcji. Liczę oczywiście na pozytywną reakcję rynku i naszych akcjonariuszy, dla których wprowadzenie programu skupu akcji własnych powinno być bardzo dobrą informacją - komentuje January Ciszewski, prezes JR Holding.

Istotnym wydarzeniem dla spółki związanym z rozwojem segmentu biznesowego w zakresie OZE jest podjęcie uchwał przez NWZA spółek Columbus Capital oraz Columbus Energy odnośnie połączenia obu podmiotów. Głównym celem nowo utworzonej spółki będzie zdobycie wysokiej pozycji rynkowej w branży fotowoltaiki, a także przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Podmiot będzie także prowadził działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwa z sektora MŚP. JR Holding wraz z podmiotami powiązanymi posiada obecnie 35,96 proc. łącznej liczby akcji Columbus Energy.

Powiązane artykuły