Budownictwo

Groclin sprzedał nieruchomości

Spółki zależne giełdowego producenta akcesoriów samochodowych sfinalizowały sprzedaż hal i budynków w Nowej Soli firmie Kollama. Wartość transakcji została ustalona na 14,5 mln zł netto.

Jak poinformowała spółka w komunikacie transakcja ta jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji prowadzącym do optymalnej liczby fabryk w Polsce (mają zostać maksymalnie dwie). Jak wyjaśniono, działalność operacyjna wraz z produkcją z Nowej Soli jest w trakcie przenoszenia do naszych fabryk zlokalizowanych na Ukrainie. W wyniku transakcji Groclin zamierza pozycję płynności finansowej oraz zoptymalizować koszty operacyjne redukując je o kwotę blisko 2 mln zł począwszy od 2016 roku.

Od momentu przejęcia kontroli nad Groclinem przez nowego akcjonariusza spółka przechodzi głęboką restrukturyzację. Z kolei w 2015 roku spółka sprzedała aktywa związane z segmentem elektrycznym (w tym spółki zależnej KTP) za 50 mln euro. Dzięki transakcji udało się pozyskać środki na zredukowanie zadłużenia oraz dalszy rozwój biznesu poszyciowego. Według wcześniejszych deklaracji zarządu Groclinu w tym roku chcemy zakończyć gruntowną restrukturyzację struktur i finansów grupy ma zostanie zakończona.

W okresie od stycznia do końca września 2015 r. spółka wypracowała 48,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 13 mln zł zysku przed rokiem, Wynik ten uwzględnia 117,8 mln zł zysku ze sprzedaży części aktywów grupy w III kwartale br. Z kolei przychodach ze sprzedaży wyniosły 154,4 mln zł w porównaniu z 163,7 mln zł rok wcześniej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.