Firmy

Gremi Media: Powstaje silny koncern mediowy

6 lipca akcjonariusze giełdowego Gremi Media będą głosować w sprawie emisji akcji na sfinansowanie przejęcia spółki Presspublica, pełniącej rolę holdingu zarządzającego podmiotami z szeroko pojętej branży mediowej.

Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Grupy Gremi

Foto: Archiwum

Gremi Media jest pośrednio kontrolowana przez krakowskiego biznesmena Grzegorza Hajdarowicza, tak samo jak dwie spółki, które wniosą do Gremi Media udziały w Presspublice. Gremi Media ma dla nich wyemitować 15,6 mln akcji serii H oraz 75,4 mln walorów serii I. Cenę emisyjną ustalono na 2,2 zł (tyle wynosi wartość nominalna). Uchwała o emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.

– Dzięki przejęciu Presspubliki Gremi Media będzie kontrolowanym przez polski kapitał koncernem mediowym generującym przychody i zyski nie tylko z działalności wydawniczej, ale również z pokrewnych rodzajów działalności. Rozwój tej działalności powinien się przełożyć na wzrost przychodów i zysków grupy, a w konsekwencji na podniesienie wartości akcji Gremi Media – komentuje Iwona Liszka-Majkowska, wiceprezes Gremi Media.

Aport – czyli akcje Presspubliki stanowiące 48,1 proc. w kapitale i prawie 63 proc. w ogólnej liczbie głosów – został wyceniony przez BAA Polska na 252 mln zł. Wycenę potwierdził biegły rewident, Kancelaria Audytorów i Doradców Makte.

Presspublica jest właścicielem udziałów w podmiotach, których łączną wartość godziwą oszacowano na ponad 296 mln zł. Flagowym aktywem jest 100 proc. udziałów Gremi Business Communication (wydawca „Rzeczpospolitej", „Parkietu", „Sukcesu" i „Bloomberg Businessweek Polska"), wycenionych na 262 mln zł. Poza tym to udziały w e-Kiosku (dystrybucja tzw. e-wydań gazet), Uważam Rze (wydawca miesięcznika pod tym samym tytułem) oraz notowanych na NewConnect MM Conferences (organizator warsztatów i konferencji) i ComPress (agencja public relations).

– Presspublica nie jest podmiotem prowadzącym działalność operacyjną, tylko zarządzającym udziałami lub akcjami spółek zależnych i stowarzyszonych. Z uwagi na to wycena Presspubliki na potrzeby aportu mogła zostać przeprowadzona tylko metodą majątkową, uwzględniającą rynkową, godziwą wartość posiadanych aktywów – w tym akcji i udziałów sześciu firm – oraz realną wartość posiadanych zobowiązań – mówi Liszka-Majkowska.

Jak poinformowano akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu spółki 30 czerwca (w poniedziałek obrady zostaną wznowione), spółki zależne od Presspubliki wyceniono jako średnią ważoną wycen uzyskanych metodą DCF i porównawczą. Metodę porównawczą zastosowano ze względów ostrożnościowych. Udziały spółek stanowiących majątek Presspubliki zostały oszacowane przy zastosowaniu dwóch metod: dochodowej i porównawczej.

– Metoda dochodowa bazowała na szczegółowych projekcjach działalności każdego z wycenianych podmiotów, przygotowanych przez zarządy spółek. Metoda porównawcza zaś bazowała na dwóch źródłach. Pierwszym były podstawowe parametry ekonomiczne charakteryzujące zrealizowane w ostatnich latach transakcje kupna-sprzedaży firm medialnych w Polsce i za granicą, a drugim – parametry firm medialnych notowanych na giełdzie w Polsce i za granicą – tłumaczy Liszka-Majkowska.

Sporządzone na potrzeby wyceny prognozy finansowe GBC uwzględniają fakt, że firma jest właścicielem nie tylko uznanych tytułów prasowych, ale także związanych z nimi silnych marek – jak Byki i Niedźwiedzie „Parkietu", listy największych polskich firm czy eksporterów według „Rzeczpospolitej".

– Siła tych marek pozwala na generowanie dodatkowych przychodów i zysków z działalności portali informacyjnych, takich jak np. rp.pl, z organizowania profesjonalnych konferencji i szkoleń oraz z innych rodzajów działalności związanych z branżą medialną. GBC ma duży i zyskowny dział szkoleniowy, świadczący usługi zarówno pod własnymi, jak i innymi znanymi na rynku markami – podkreśla Liszka-Majkowska.

Prognozy finansowe MM Conferences, ComPress odzwierciedlają natomiast dodatkowy potencjał, jakie te spółki uzyskały, stając się częścią grupy mediowej dysponującej silnymi markami.

– Obecna Presspublica różni się od tej, którą przejmował pan Hajdarowicz. Spółka w latach 2013–2014 przeszła gruntowną restrukturyzację. Ma nowoczesne struktury. Nie korzysta z własnych, kosztownych drukarni i wiele usług kupuje na zewnątrz. Wyceniane spółki w ostatnich latach istotnie zmniejszyły koszty operacyjne i rozwijają nowe źródła przychodów. Generują większe przychody i zyski, co powinno doprowadzić w przyszłości do wzrostu wartości akcji spółki Gremi Media. Już w 2014 r. GBC osiągnęło EBITDA w wysokości 6,6 mln zł, a e-Kiosk w wysokości 341 tys. zł. Wydawane przez grupę tytuły: „Rzeczpospolita", „Parkiet", „Uważam Rze" i „Uważam Rze Historia" są jedynymi tytułami na rynku, które wykazują wzrost sprzedaży. Znacznie większa część przychodów i zysków pochodzi ze sprzedaży elektronicznej i z nowych przedsięwzięć, takich jak np. własna telewizja internetowa tv.rp.pl. Posiada też pakiety kontrolne w innych spółkach z branży mediowej, które wykorzystują siłę jej marek – podsumowuje Liszka-Majkowska.

ADR

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.