Wierzytelności

Większe zobowiązania GetBacku

Firma windykacyjna GetBack poinformowała, że jej zobowiązania wynoszą 3,322 mld zł, a nie jak wcześniej podawała 2,815 mld zł.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

"Weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe w kwocie 60,0 mln zł oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 08 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln zł" - poinformowała firma.

Czytaj także: GetBack: Lista zatrzymanych wciąż się wydłuża

Dodano jednocześnie, że ostatnia z tych kwot nie stanowi zobowiązań emitenta. "Oprócz powyżej wykazanych kwot zobowiązań grupa GetBack posiada na dzień 08 maja 2018 r. zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln zł. Emitent prowadzi przy tym analizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych o łącznej wartości do kwoty 50 mln zł. Wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych emitenta. oraz funduszy własnych emitenta wynosi na dzień 08 maja 2018 r. kwotę ok .3,35 mld zł. W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln zł" - czytamy w komunikacie windykatora.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.