Wierzytelności

KNF nakłada karę na byłego prezesa GetBack

Kolejna kara za GetBack. 900 tys. zł musi zapłacić były prezes GetBacku, Konrad Kąkolewski.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Podstawą nałożenia kary były naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania raportów finansowych w 2017 r. „ Pan Konrad Kąkolewski jako prezes zarządu GetBack posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez spółkę, sposobów jej finansowania, skali prowadzonych emisji obligacji, a także kondycji finansowej spółki. Tym samym posiadał pełną wiedzę na temat nieprawidłowości w rachunkowości spółki oraz wyników finansowych przedstawianych inwestorom, które nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji w jakiej znajdowała się spółka. Pan Konrad Kąkolewski informował pozostałych członków zarządu o utracie płynności i konieczności ratowania sytuacji finansowej spółki w I połowie 2017 r. Był on zatem w pełni świadomy złej sytuacji spółki, a mimo to akceptował sprawozdania finansowe, prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z prowadzonej przez nią działalności" – czytamy w uzasadnieniu KNF.

Jak dodaje urząd działania byłego prezesa GetBacku, który nie wypełniał należycie swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki, ocenić należy jako nieakceptowalne, co z uwagi na negatywny wpływ na rynek finansowy spotkało się z reakcją organu nadzoru. „Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny do stwierdzonych naruszeń" wyjaśnia KNF.

Maksymalna kara jaką nadzór mógł nałożyć na byłego szefa GetBack wynosi 1 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.