Technologie

Asseco nie zwalnia tempa

Rzeszowska grupa miała udane trzy kwartały. Jaka będzie końcówka roku?
Foto: 123rf

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na cały 2020 r. ma wartość 11,3 mld zł i jest o 12 proc. wyższy niż portfel zamówień na 2019 r., który spółka notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dynamika liczona według kursów walut sprzed roku (dane porównywalne) wynosi natomiast 9 proc.

W III kwartale 2020 r. przychody grupy przekroczyły 2,9 mld zł i były o niespełna 2 proc. wyższe od średniej prognozy analityków. Rok do roku oznacza to ponad 7-proc. zwyżkę, co zważywszy na trudny okres pandemii jest całkiem dobrym wynikiem. Jeszcze wyższą dynamikę w ujęciu rok do roku widać w zakresie zysków. Operacyjny poszedł w górę o niemal 15 proc. do 299,4 mln zł i był o kilka procent wyższy od oczekiwań rynkowych. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 90,9 mln zł i rok do roku wzrósł o niemal 16 proc. Również o kilka procent przebił konsensus.

Narastająco w trakcie trzech kwartałów grupa Asseco Poland wypracowała 8,7 mld zł przychodów (wobec 7,7 mld zł rok temu), zysk operacyjny sięgnął 853 mln zł (wobec 714 mln zł), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 267,7 mln zł (wobec 238,1 mln zł rok temu).

W okresie 9 miesięcy 2020 r.  skonsolidowana marża zysku EBITDA grupy wynosiła 15,8 proc. (wzrost o 0,5 p.p.), a marża zysku operacyjnego 9,8  proc. (wzrost o 0,6 p.p.). Marża zysku netto wyniosła  z kolei 6,8 proc. wobec 6,6 proc. przed rokiem. Poprawa marży operacyjnej widoczna była w segmentach Asseco Poland i Formula Systems, gdzie wzrosła ona odpowiednio o 1,3 p.p. do 15,4 proc. i 0,9 p.p. do 8,1 proc.

O planach i perspektywach na kolejne miesiące zarząd Asseco opowie podczas wideokonferencji, która odbędzie się we wtorek o godz. 9.30.

„Grupa, po przeprowadzonej analizie, nie widzi obecnie istotnego ryzyka utraty wartości aktywów (...). Nie odnotowano również znaczącej zmiany w zakresie ściągalności należności, dlatego nie uległa istotnej zmianie metodologia kalkulacji i oczekiwanych strat kredytowych. Grupa posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na kontynuowanie swojej działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań" – czytamy w raporcie. Zarząd poinformował też, że część spółek z grupy korzystała z pomocy publicznej dostępnej w krajach działalności Asseco, polegającej na odroczeniu terminów uiszczania zobowiązań publiczno-prawnych, otrzymaniu dotacji, odroczeniu spłaty kredytu, lub korzystaniu z kredytów bankowych poręczanych przez państwo.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.