REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Comp modyfikuje strategię

Zaktualizowana strategia spółki zakłada osiągnięcie ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r. i nie mniej niż 130 mln zł EBITDA w roku 2020.
Foto: materiały prasowe

Szacunkowy wynik  EBITDA na rok 2019 uwzględnia wpływ aktualnego otoczenia prawnego i biznesowego oraz bieżącą wielkość portfela zamówień (backlog) we wszystkich segmentach biznesowych grupy. - Na poziom wyniku wpływ ma również realizowana obecnie strategia sprzedażowa i marketingowa M/platform, nakierowana w pierwszej kolejności na zbudowanie atrakcyjnego portfela kluczowych produktów FMCG pokrywającego w jak najszerszym zakresie 'koszyk zakupowy' oraz osiągnięcie adekwatnej liczby punktów handlowych uczestniczących w projekcie M/platform - wyjaśnia spółka w komunikacie.

Zarząd Compu obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. - Finalnie każda z nisz osiągnęła taki etap rozwoju, a pozycja spółki w każdej z tych nisz dzięki wieloletniej pracy jest na tyle dobra, że prawdopodobieństwo realizacji planów jest bardzo wysokie. Zarząd planuje do końca 2021 roku wykorzystać te szanse, realizując stopniową zmianę modelu biznesowego w kierunku stałych relacji opartych w większym stopniu o rozwiązania i usługi, dzięki czemu relacja handlowa z partnerami będzie miała charakter stały i długoterminowy – podano.

Jak wyjaśniono, w 2019 roku Comp zapewnił możliwość sfinansowania planów rozwojowych grupy kapitałowej w okresie do 2021 r. Terminy spłaty istotnych zobowiązań zostały dopasowane do spodziewanych terminów znaczących wpływów gotówkowych. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w niszach została już poniesiona. Oprócz tego są obszary, na których Grupa Comp będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, takich jak zaawansowana analityka lub też rozwój na rynkach międzynarodowych, jednak ich sfinansowanie nie będzie wymagało wsparcia zewnętrznego. - W latach 2019-2020 Grupa Comp spodziewa się utrzymania pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu sprzedaży produktów i usług. Jako wiodący europejski producent rozwiązań fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niebawem operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych Grupa Comp będzie stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych" - podsumowano.

Dzięki powyższym zamierzeniom, jak również dzięki spodziewanej płatności za akcje PayTel, po zakończeniu 2020 r. Comp zamierza trwale realizować przyjętą politykę dywidendową.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA