REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Portfel zamówień Asseco wyższy o jedną piątą

Zysk netto grupy w I kwartale wzrósł o prawie 3 proc., a przychody o 19 proc. Zarząd zasygnalizował, że pandemia może spowodować pewne opóźnienia w projektach, które miały ruszyć w 2020 r.

Asseco Poland miało udany I kwartał. Wyniki były zgodne z oczekiwaniami (spółka podała na początku maja szacunkowy zysk). Zysk operacyjny wzrósł o 11,3 proc. rok do roku do nieco ponad 250 mln zł. Zysk netto o 3 proc. do 81,7 mln zł, a przychody o ponad 19 proc. do ponad 2,9 mld zł.

Przychody polskiego segmentu działalności wzrosły do 308,8 mln zł z 298,6 mln zł. Zysk operacyjny segmentu spadł do 42,7 mln zł z 43,3 mln zł. „Polski" biznes odpowiadał w okresie trzech miesięcy 2020 roku za 10 proc. sprzedaży grupy. Z kolei segment Asseco International wygenerował 12-proc. wzrost przychodów, które wyniosły 754,2 mln zł. Zysk operacyjny był o 6,3 proc. wyższy i ukształtował się na poziomie 81,2 mln zł. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży to 26 proc. Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie Europy Centralnej, zanotowała zbliżoną sprzedaż w ujęciu rok do roku, poprawiając jednocześnie rentowność. Z kolei przychody wygenerowane przez spółki z izraelskiej grupy Formula Systems były o 25,3 proc. wyższe rok do roku i wyniosły 1,86 mld zł. Udział przychodów od Formuli w skonsolidowanej sprzedaży wyniósł 64 proc. Z kolei zysk operacyjny w tym segmencie wzrósł o 20,9 proc. do 26,9 mln zł.

Z raportu wynika, że portfel zamówień grupy Asseco na 2020 r. ma wartość prawie 8,6 mld zł. Jest ona o 20 proc. wyższa od wartości portfela zamówień na 2019 r., który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku. W zakresie oprogramowania i usług własnych portfel na ten rok wynosi 7,53 mld zł i jest o 18 proc. wyższy w ujęciu rok do roku. Warto odnotować, że wartość portfela liczona według kursów walut sprzed roku (dane porównywalne) jest o 13 proc. wyższa niż w przypadku całkowitych przychodów i o 11 proc. w przypadku sprzedaży oprogramowania i usług własnych.

Inwestorzy zastanawiają się jak na spółkę wpływa trwająca pandemia. „Zarząd ocenia, że sytuacja związana z koronawirusem może spowodować pewne opóźnienia w realizacji projektów informatycznych, których fazy inicjacyjne miały się zacząć w 2020 roku. Poza Parkiem Wodnym Sopot, którego działalność leży poza kluczowym obszarem działalności grupy jakim są usługi informatyczne, wszystkie pozostałe spółki z grupy funkcjonują w trybie pracy bieżącej i realizują swoje zobowiązania kontraktowe w terminach określonych w umowach" – czytamy w raporcie.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA