REKLAMA
REKLAMA

Szkoła giełdowa

Dywidenda CEZ jest inaczej opodatkowana. Czy rozlicza to nasz makler, czy iść do urzędu skarbowego?

CEZ jest spółką czeską. Zryczałtowany podatek u źródła od dywidend wypłacanych przez firmy z tego kraju wynosi 15 proc., jeśli pieniądze trafiają do rezydentów Unii Europejskiej.
Foto: GG Parkiet

Hanna Czogalla, menedżer w doradztwie podatkowym Grant Thornton, informuje, że zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Czechami w wypadku wypłaty osobie fizycznej z Polski pobrany w Czechach podatek u źródła wynosi 5 proc.

– Aby skorzystać z obniżonej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stawki podatku u źródła, beneficjent dywidendy powinien przekazać – bezpośrednio do spółki albo za pośrednictwem biura maklerskiego – certyfikat rezydencji podatkowej (wraz z tłumaczeniem dokumentu na język czeski) z oświadczeniem, że akcjonariusz ten jest ostatecznym właścicielem dywidendy – mówi. – Jeśli jednak spółka nie otrzyma takiego oświadczenia, to biuro maklerskie otrzyma i przeleje na rachunek inwesora kwotę netto dywidendy po potrąceniu przez CEZ 15 proc. podatku u źródła – dodaje. W Polsce stawka zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych wynosi 19 proc. Polscy rezydenci uzyskujący poza granicami naszego kraju przychody z tytułu dywidend od zryczałtowanego 19-proc. podatku odliczają jednak kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Czogalla informuje, że w rozliczeniu rocznym PIT, składanym do 30 kwietnia 2014 r., inwestorzy są zobligowani zadeklarować na formularzu PIT-38 lub PIT-36L należny podatek dochodowy od dywidendy, wskazując w pozycji opisanej jako „Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art 30a ust. 9 ustawy" podatek zapłacony w Czechach. – Wartość podatku należy przeliczyć po średnim kursie NBP obowiązującym w dzień roboczy poprzedzający dzień wpływu dywidendy na rachunek bankowy – mówi. – Do 30 kwietnia należy ponadto wpłacić na rachunek urzędu skarbowego różnicę pomiędzy obowiązującą w Polsce stawką w wysokości 19 proc. a potrąconym 15-proc. podatkiem – dodaje.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA