Surowce i paliwa

Zaostrza się spór w Onico

Do reprezentowania spółki pretendują dziś, z jednej strony zarząd i rada nadzorcza popierane przez głównego udziałowca, a z drugiej zarząd i rada wspierane przez akcjonariuszy mniejszościowych.
Foto: materiały prasowe

Onico opublikowało raport giełdowy (podpisał się pod nim prezes spółki Andrzej Kociubiński), w którym informuje o spotkaniu grupy pięciu osób tytułujących się radą nadzorczą. W obradach udział wzięli: Jarosław Kołkowski, Ireneusz Raczyński, Stefan Jaworski, Krzysztof Korwin-Kossakowski i Piotr Kostarski. Podczas spotkania podjęli oni uchwałę o powołaniu Romana Rynio i Wojciecha Kotlarka na funkcje członków zarządu spółki. Kociubiński nie uznaje tych działań za prawomocne i przekonuje, że obecnie jedynym członkiem zarządu spółki, mającym pełne wsparcie głównego akcjonariusza, czyli Capitale Tre Investment jest on. Z kolei członkami rady nadzorczej mają być: Jarosław Kołkowski, Anna Przywecka-Turczyn, Paweł Poniedzielnik, Mateusz Wirkus i Ireneusz Raczyński. Jak z tego wynika dwie te same osoby uznawane są za członków rady Onico przez obie strony sporu.

Kociubiński dodaje, że obrady grupy pięciu osób, pozostają bez wpływu na skład zarządu, a Jaworski, Kossakowski i Kostarski nie są członkami rady. Według niego spotkanie nie stanowiło posiedzenia rady z uwagi na to, że nie brali w nim udziału, ani nie zostali zaproszeni przez przewodniczącego rady, prawidłowo powołani oraz wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego trzej członkowie rady nadzorczej spółki. Ponadto wyraża nadzieję, że wszystkie sprawy związane ze spotkaniem akcjonariuszy mniejszościowych, które odbyło się 25 września zostaną rozstrzygnięte na najbliższym walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 listopada.

W połowie września Kociubiński poinformował w komunikacie giełdowym, że odwołuje zwołane na 25 września nadzwyczajne walne zgromadzenie. Przyczyn swojej decyzji nie podał. Jednocześnie zwołał kolejne na 12 listopada. W obu przypadkach kluczowymi punktami porządku obrad były zmiany w radzie nadzorczej, których domagali się akcjonariusze mniejszościowi. Mimo jego działań, wlane zgromadzenie się odbyło, powołało nową radę, rewidenta ds. szczególnych i odwołało z funkcji prezesa i członka zarządu Kociubińskiego. Według nowej rady walne zgromadzenie było skuteczne i zgodne z prawem, gdyż w komunikacie o jego odwołaniu nie powołano się na żadną podstawę prawną. Ponadto decyzja zarządu nie uzyskała zgody akcjonariuszy. Nowa rada ma posiadać w tej sprawie również stosowane ekspertyzy prawne. Ponadto poinformowała, że pełnomocnik większościowego akcjonariusza wraz z dotychczasowym prezesem Kociubińskim byli przed budynkiem, w którym odbywały się obrady wrześniowego walnego, ale zdecydowali, że nie wejdą do środka.

Onico utraciło płynność finansową kilka miesięcy temu. Widocznym efektem drastycznego pogorszenia się kondycji finansowej grupy było m.in. wstrzymanie kredytowania firmy przez banki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.