Surowce i paliwa

Konsorcjum Stali i Bowim w klinczu

Warszawski sąd wydał korzystną dla Konsorcjum decyzję w sprawie umowy z Bowimem o wartości 25 mln zł. Co zrobi sąd w Katowicach?

Konsorcjum Stali otrzymało od warszawskiego sądu zielone światło na złożenie Bowimowi żądania wykonania opcji, przewidzianej w umowie zawartej przez spółki w grudniu 2010 roku.

Foto: Fotorzepa, Robert Bosiacki Robert Bosiacki Robert Bosiacki

Konsorcjum Stali otrzymało od warszawskiego sądu zielone światło na złożenie Bowimowi żądania wykonania opcji, przewidzianej w umowie zawartej przez spółki w grudniu 2010 roku. Na jej podstawie Bowim miałby odkupić 2,47 mln akcji (stanowi to 9,54 proc. w ogólnej liczbie głosów) po kursie 8,5 zł (do tego dochodzą odsetki), wyemitowanych wcześniej dla Konsorcjum w ramach rozliczenia długu.

Wykonanie umowy usiłują zablokować DM IDMSA – udziałowiec mniejszościowy (ma pakiet stanowiący 10,5 proc. głosów) oraz sam Bowim.

W maju DM IDMSA złożył w sądzie okręgowym w Katowicach wniosek o zabezpieczenie powództwa – w efekcie sąd zakazał Konsorcjum żądania realizacji opcji.

W czerwcu podobny wniosek w sądzie okręgowym w Warszawie złożył Bowim – również uzyskując zabezpieczenie w postaci zakazu żądania przez Konsorcjum żądania wykonania opcji.

Konsorcjum zaskarżyło obie decyzje. Sąd w Warszawie uchylił zakaz wystąpienia z żądaniem wykonania opcji, jednocześnie podtrzymując zakaz żądania zapłaty przez Bowim kary w przypadku, gdyby Bowim nie wykonał opcji. Wysokość kary to 25 mln zł – czyli równowartość 40 proc. kapitalizacji Bowimu.

Bowim nie ma zamiaru spełnić żądania, powołując się na zabezpieczenie ustanowione przez sąd w Katowicach. Wciąż nie ma informacji na temat losów zażalenia na to postanowienie, złożonego przez Konsorcjum.

Poza tym Bowim nie może nabywać akcji własnych. Na walnym zgromadzeniu 28 czerwca Konsorcjum bezskutecznie próbowało przeforsować stosowne zmiany w statucie oraz uchwałę zezwalającą spółce na zakup papierów w ramach wykonania umowy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.