Rekomendacje

ATM Grupa: „kupuj” od DM BDM

Analitycy podnieśli wycenę dla akcji spółki. „Wreszcie dobrze oceniamy corporate governance oraz podejście do akcjonariuszy mniejszościowych, co w obecnej trudnej sytuacji na szerokim rynku akcji w Warszawie ma szczególne znaczenie” – czytamy w raporcie.
Foto: materiały prasowe

Cenę docelową DM BDM oszacował na 6,55 zł (rekomendując „kupuj" wobec wcześniejszego zalecenia „trzymaj"). W czwartek przed południem kurs rośnie o 0,7 proc. do 5,5 zł. Autorem rekomendacji jest Maciej Bobrowski. Została wydana 10 lipca, a jej pierwsza dystrybucja nastąpiła o godz. 9.44.

„Spółka korzysta na dobrym otoczeniu w reklamie i wzrostowi popytu na dobry jakościowo kontent telewizyjny. W średnim i dłuższym terminie istotnym impulsem wzrostowym dla obszaru związanego z produkcją filmową i telewizyjną oraz zarządzaniem może być zapowiadana ustawa przewidująca zachęty dla przemysłu filmowego. Istotne znaczenie dla dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy mniejszościowych będzie miał rozwój Aidem Media. Wreszcie dobrze oceniamy kwestie corporate governance w ATM Grupa oraz podejście do akcjonariuszy mniejszościowych, co w obecnej trudnej sytuacji na szerokim rynku akcji w Warszawie ma także szczególne znaczenie" – czytamy w raporcie.

Prognozy brokera na 2018-2019 wskazują, że ATM Grupa jest obecnie handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na poziomie ok 7,9x-8,0x - wskaźniki nie są wygórowane nawet w zaawansowanym okresie koniunktury i dodatkowo obliczenia nie ujmują wartości aktywa w postaci udziałów w Aidem Media.

Rezultaty za I kwartał 2018 r. okazały się mocniejsze niż wcześniejsze oczekiwania. Spółka pokazała znaczącą poprawę m.in. w segmencie produkcja oraz zarządzanie. Tym samym EBITDA grupy wzrosła o 25 proc. r/r do poziomu 11,2 mln zł. Na poziomie wyniku jednostek stowarzyszonych spółka rozpoznała zysk w kwocie ok 13,5 mln zł i wpływ na to miała wycena wartości godziwej posiadanych udziałów po podwyższeniu kapitału w Aidem Media. Jak podaje spółka w raporcie okresowym, w samym I kwartale Aidem Media miała wynik netto równy 6,89 mln zł. Tym samym skonsolidowany zysk netto ATM Grupy wzrósł do 18,1 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły