REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Bloomberg

"Akumuluj" Kruk

Analitycy Vestor DM podnieśli rekomendację Kruka do "akumuluj" z "neutralnie", podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji do 340 zł z 316 zł. "Pomimo lepszych od konsensusu wyników za II kwartał 2017 r., w ciągu dwóch dni od publikacji kurs Kruka spadł o niemal 12 proc. w następstwie relatywnie niskiej kontrybucji do wyników operacji we Włoszech oraz oczekiwanego wzrostu efektywnej stopy podatkowej. W naszym przekonaniu Włochy w dalszym ciągu pozostają bardzo perspektywicznym rynkiem, który zapewnia spółce długoterminowy dostęp do portfeli oraz uniezależnia od coraz bardziej konkurencyjnego rynku krajowego" - napisano w raporcie. "Zwracamy uwagę, że do końca 2016 r. zakupy Kruka we Włoszech były relatywnie małe. Znacznie większe inwestycje zostały dokonane dopiero w IV kwartale 2016, a spłaty z tych portfeli – według naszych założeń – powinny istotnie wspierać wyniki nie wcześniej niż na przełomie IV kwartału 2017 r. i I kwartału 2018 r. Ze względu na bardzo dobre spłaty w II kwartale 2017 r. podwyższamy nasze prognozy cash EBITDA o 1 proc. w 2017 r. oraz o 4 proc. w 2018 r. Obecną wycenę spółki na poziomie 8,1x 2018 EV/cash EBITDA oraz 15,2x 2018E P/E uważamy za atrakcyjną" - napisano. Analitycy prognozują, że w 2017 r. Kruk wypracuje 327 mln zł zysku netto, a w 2018 r. 382 mln zł.

 

"Kupuj" Bogdankę

Analitycy DM BDM podnieśli cenę docelową akcji Bogdanki do 99,2 zł z 89,49 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "kupuj". "Zgodnie z przyjętymi założeniami, spółka na lata 2018-2019 handlowana jest przy mnożnikach EV/EBITDA na poziomie 3,2x-2,9x. Aktualna projekcja wskazująca, że średnioroczna EBITDA w spółce w latach 2018-2020 wyniesie 750 mln zł wydaje nam się konserwatywna" - napisano w raporcie. Analitycy spodziewają się, że w 2018 r. roku EBITDA wyniesie 739 mln zł, a w 2019 roku będzie to 761 mln zł.

"Kupuj" Polenergię, "trzymaj" ZE PAK

Analitycy DM BZ WBK podwyższyli rekomendację dla Polenergii do "kupuj" i obniżyli rekomendację dla ZE PAK do "trzymaj". Cena docelowa akcji Polenergii wzrosła do 17,7 zł z 14,6 zł, natomiast ZE PAK została obniżona do 19,2 zł z 23,8 zł. "Większość ryzyk dotyczących Polenergii już się zmaterializowała, a obecna seria pozytywnych zmian (legislacja, zwiększenie obowiązku zakupu zielonej energii, możliwe anulowanie podatku) implikuje potencjał wzrostu kursu spółki" - napisano w raporcie. "W gorszej sytuacji znalazł się ZE PAK, ponieważ jego wycenę obniża ryzyko związane z ceną CO2. Działalność spółki może też stanąć pod znakiem zapytania po decyzji Unii dot. wątpliwości co do ważności licencji do odkrywki węgla brunatnego. Fala pozytywnych wiadomości poprawia pozycję Polenergii, a niedawny spadek kursu jej akcji implikuje 27-procentowy potencjał wzrostu. W przypadku ZE PAK z wyceny ważonej wynika wprawdzie potencjał wzrostu o 44 proc., wolimy jednak poczekać, aż wyjaśnią się ryzyka związane z CO2 i koncesją" - dodano.

"Niedoważaj" KGHM

Analitycy JP Morgan podwyższyli cenę docelową akcji KGHM do 103,5 zł z 83 zł wcześniej, utrzymując zalecenie "niedoważaj". "Rekordowo wysoka liczba długich pozycji na rynku miedzi razem ze słabnącymi obawami o podaż miedzi z pierwszego półrocza, ceny metalu mogą być kontynuować ostatnie spadki" - napisano w raporcie. Analitycy JP Morgan szacują, że ceny spotowe miedzi mogą spaść z obecnych poziomów o 15 proc. do czwartego kwartału tego roku oraz łącznie o 20 proc. do pierwszego kwartału 2018 roku. Według prognozy odbicie cen o 15 proc. ma nadejść dopiero w 2019 roku. Zgodnie z raportem KGHM jest obecnie wyceniany z odpowiednio 19- i 10-proc. dyskontem do spółek porównawczych na bazie wskaźnika EV/EBITDA na lata 2017 i 2018. Autorzy raportu są jednak zdania, że wycena KGHM nie jest atrakcyjna ze względu na relatywnie niską stopę wolnych przepływów pieniężnych spółki. Analitycy JP Morgan podwyższyli swoje prognozy wyników KGHM - obecnie spodziewają się, że w 2017 roku spółka wypracuje 21,4 mld zł przychodów i 6,34 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (odpowiednio: 20,6 mld zł i 5,66 mld zł w poprzedniej prognozie). W 2018 roku oczekują wypracowania 22,54 mld zł przychodów i 6,56 mld zł EBITDA (21,2 mld zł i 5,98 mld zł wcześniej).

"Kupuj" CPD

East Value Research rozpoczął wydawanie rekomendacji dla spółki CPD od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji na poziomie 11,74 zł.

"Trzymaj" Bogdankę i JSW

Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową akcji Bogdanki do 84,5 zł z 77 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj". Analitycy podnieśli także cenę docelową akcji JSW do 114 zł z 75 zł, podtrzymując rekomendację "trzymaj. "Wzrost ceny węgla o 4 proc. w 2018 r. przełoży się na poprawę EBITDA (Bogdanki – red.) o 14 proc. do 705 mln zł. Dodatkowo spółka świetnie kontroluje koszty i nakłady inwestycyjne. Ryzykiem jest alokacja nadwyżki kapitału (gotówki), w tym plany inwestycyjne spółki. Optymistycznie przyjmujemy, że biorąc pod uwagę spadającą produkcję węgla w Polsce Bogdanka będzie mogła rozwinąć skrzydła (produkcję), czyli zacząć budowę nowej kopalni szybciej niż to zakłada strategia. Podtrzymujemy naszą rekomendację +trzymaj+ i podnosimy cenę docelową do 84,5 zł (z 77 zł – red.)" - napisano w uzasadnieniu raportu. "Najpotężniejszym argumentem, który wciąż pozostawia szeroki margines bezpieczeństwa, jest bardzo wysoka cena węgla koksowego. Przy obecnej cenie (spot 210 USD/t) stopa FCF wynosi prawie 22 proc., a EBITDA prawie 5 mld zł. Minusy to konieczny wzrost CAPEX i prawdopodobny skok OPEX oraz niepewność co do strategii i alokacji potężnej nadwyżki kapitału. Podtrzymujemy rekomendację +trzymaj+ dla JSW z ceną docelową 114 zł(poprzednio 75 zł - PAP)" - napisano w raporcie.

"Neutralnie" Eurocash

JP Morgan podniósł cenę docelową Eurocashu do 33,8 zł z 33,6 zł i podtrzymał zalecenie "neutralnie".

"Trzymaj" Lotos

Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" z "kupuj", ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 60,5 zł.

"Kupuj" Pekao

DM PKO BP podniósł rekomendację Pekao do "kupuj" z "trzymaj" i jednocześnie podniósł cenę docelową do 145 zł ze 140 zł. "Pekao jest obecnie wyceniane na poziomie 15x oczyszczone zyski w 2018 i 13x w 2019, tj. na poziomie zbliżonym do grupy porównawczej. Naszym zdaniem Pekao zasługuje na premię w wycenie z uwagi na brak walutowych kredytów hipotecznych, silną pozycję kapitałową (CET1 18 proc.) oraz wysokie dywidendy (oczekiwana stopa dywidendy ok. 6-7 proc.)" - napisano w uzasadnieniu raportu. "W naszych prognozach wydłużamy okres wypłaty wysokich dywidend (wskaźnik wypłaty 90 proc. +) przez Pekao o jeden rok (do 2019 r.), głównie z uwagi na podjęte działania optymalizujące wymóg kapitałowy (ryzyko kontrahenta, CVA, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne) oraz spodziewaną niższą efektywną wagę ryzyka dla kredytów hipotecznych denominowanych w ZŁ (pozytywny wpływ na CET1 +0,6 pp, najwięcej spośród polskich banków)" - dodano. Analitycy wskazują, że jesienią można spodziewać się aktualizacji strategii spółki. "Przy okazji publikacji wyników za III kwartał 2017 r., nowy zarząd banku ma przedstawić aktualizację strategii. Nie spodziewamy się istotnych zmian polityki banku. Naszym zdaniem, z uwagi na bardzo silną pozycję kapitałową, zasadne może być skoncentrowanie się na silniejszym wzroście akcji kredytowej (przy zachowaniu wysokich dywidend), co pozwoli na zutylizowanie nadwyżkowego kapitału oraz zwiększenie dźwigni, a przez to także zwrotu na kapitale" - napisano w raporcie.

"Kupuj" Bogdankę

Analitycy Vestor DM zainicjowali wydawanie rekomendacji dla Bogdanki od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 95 zł za akcję. "Wydajemy rekomendację „kupuj” z ceną docelową na poziomie 95 zł za akcję wskazującą 22 proc. potencjał wzrostu, który argumentujemy: wzrostami cen węgla w portach ARA (z opóźnieniem przełożą się uzyskiwane przez spółkę ceny); optymalizacją produkcji i jej harmonizacją w ramach funkcjonowania w Grupie Enea; efektywnością kosztową, która wpłynie na poprawę sytuacji gotówkowej umożliwiając wykup obligacji w 2018 r. oraz zwiększenie dywidendy" - napisano w raporcie. "Dodatkowo zwracamy uwagę na zwiększenie robót przygotowawczych (do 30-31 km w kolejnych latach) oraz poziomu uzysku (do 68 proc. w najbliższych dwóch latach), przez co możliwe będzie wykorzystanie szansy w uplasowaniu części węgla poza długoterminowymi kontraktami" - dodano. Szacunki analityków na 2017 rok zakładają wypracowanie 656 mln zł EBITDA oraz 240 mln zł zysku netto. "W 2018 r. przy stabilizacji produkcji netto w okolicach 9.2mt i 4 proc. wzroście cen do 210 zł/t oczekujemy 688 mln zł EBITDA (+5 proc. rok do roku) oraz 264 mln zł zysku netto (+10 proc. rok do roku), które to będą 3 proc. poniżej konsensusu. Według naszych prognoz, LW Bogdanka jest wyceniania z EV/EBITDA w latach 2017-18 na poziomie 4,0x i 3,5x tj. 29 proc. i 39 proc. dyskontem do spółek z grupy porównawczej" - napisano.

"Trzymaj" Dino Polska

Analitycy DM PKO BP podnieśli cenę docelową akcji Dino do 69 zł z 41 zł, podtrzymując rekomendację na poziomie "trzymaj". "Po bardzo dobrych wynikach za I połowę 2017 r., podwyższamy nasze prognozy na najbliższe lata. Ze względu na korzystną sytuację makroekonomiczną (program 500 plus, inflacja cen żywności) oraz pozytywne tendencje widoczne na koszyku, podnosimy istotnie nasze prognozy wzrostu sprzedaży LFL, przy jednoczesnym utrzymaniu marży brutto na średniorocznym poziomie 22,9 proc. w latach 2017-2020" - napisano w raporcie. "Z drugiej jednak strony, zakładany szybszy wzrost liczby otwarć oraz planowane inwestycje w logistykę i Agro-Rydzynę przekładają się na wyższy CAPEX i rosnące zadłużenie. Silnie pozytywnych FCF spodziewamy się dopiero w 2020 r." - dodano. DM PKO BP podwyższył swoje prognozy oczyszczonego zysku EBITDA do 395 mln (z prognozowanego wcześniej 355 mln zł), a w 2018 do 487 mln zł (z 427 mln zł). Prognozy wzrostu sprzedaży LFL wzrosły odpowiednio do 13,5 proc. w 2017 r. (poprzednio 8 proc. LFL) i do 10 proc. w 2018 r. (poprzednio 4 proc. LFL), oraz do 8 proc. w 2019 r. (poprzednio 3 proc. LFL). Zysk netto spółki w 2017 roku wynieść ma 207 mln zł, a w 2018 roku wzrosnąć ma do 270 mln zł.

"Trzymaj" Asseco Poland

Analitycy DM BDM obniżyli rekomendację dla Asseco Poland do "trzymaj" z "akumuluj", a cenę docelową do 47,1 zł z 63 zł.

"Kupuj" Alumetal

DM PKO BP podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Alumetalu, obniżając cenę docelową akcji spółki do 56,5 zł z 64 zł. "Chwiejny rynek i słaba produkcja motoryzacyjna w Niemczech pod koniec II kwartału 2017 r. przyczyniły się do wojny cenowej na rynku i obniżyły rentowność na rynku wtórnego aluminium do odlewów. Naszym zdaniem jest spora szansa na odbicie rynku" - napisano w raporcie. Analitycy poinformowali, że po słabym czerwcu i lipcu (kiedy to nastąpiły spadki produkcji samochodów w Niemczech rzędu 10 proc.) zauważalne jest wyraźne odbicie w sierpniu (wzrost o 12 proc.). "Rejestracje nowych samochodów w Europie po słabości w kwietniu również kontynuują trend wzrostowy. Spółki motoryzacyjne w dalszym ciągu pozytywnie wypowiadają się o koniunkturze, wydaje się więc, że na razie segment ma duże szanse kontynuować wzrosty, choć należy pamiętać, że zdecydowanie jest to już dojrzała część cyklu" - podał DM PKO BP.

"Kupuj" Cyfrowy Polsat, "trzymaj" Netię, "sprzedaj" Orange Polska i Play

Trigon DM zaktualizował wyceny Orange Polska (4,8 zł), Netii (4,1 zł) i Cyfrowego Polsatu (29,1 zł) oraz zainicjował wydawanie rekomendacji dla Playa od zalecenia "sprzedaj" z ceną docelową 34,2 zł. "Aktualizujemy nasze prognozy i wyceny dla spółek telekomunikacyjnych oraz włączamy do naszego spektrum spółkę Play" - podano w raporcie. "Ostatnie kwartały delikatnie zmieniły nasze postrzeganie rynku telekomunikacyjnego. Najważniejszym naszym zdaniem wydarzeniem było przejęcie Multimediów przez UPC. Spowoduje to zapewne spowolnienie presji cenowej na rynku Internetu stacjonarnego, zawęża natomiast liczbę potencjalnych mariaży na linii mobile-fix" - podali analitycy Trigon DM. "Drugim tematem było wprowadzenie regulacji RLAH, która najprawdopodobniej będzie miała większy wpływ na wyniki spółek niż wcześniej oczekiwano. Nie nastąpiły natomiast zmiany, które skłaniałyby nas do istotnego dostosowania naszych założeń dla poszczególnych spółek" - dodali. Jak wskazano, nadal pierwszym wyborem w sektorze pozostaje dla domu maklerskiego Cyfrowy Polsat. "Playa uważamy za wysokojakościową, ale jednak zbyt obficie wycenioną spółkę. OPL podąża słuszną drogą z inwestycjami w FTTH, jednakże brak wzrostu i dywidendy + długi okres oczekiwania na stopy zwrotu z inwestycji zniechęcają nas do spółki w średnim terminie" - napisano. "Natomiast Netia, pomimo utrzymywania się jej wartości przejęciowej, ciągle nie jest atrakcyjnym pomysłem inwestycyjnym" - dodano.

"Kupuj" Mabion

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podtrzymali rekomendację 'kupuj" dla akcji Mabionu i jednocześnie podnieśli cenę docelową do 156,5 zł ze 142 zł. "W niniejszym raporcie aktualizujemy nasz model wyceny i samą wycenę spółki Mabion. Przedsiębiorstwo ujawniło, że wstępne wyniki ostatniej, III fazy badań klinicznych potwierdziły biorównoważność leku Mabion CD20 i oryginalnego preparatu MabThera. Znacznie zmniejsza to ryzyko niepowodzenia, a wyższe prawdopodobieństwo sukcesu zwiększa naszą wycenę DCF skorygowaną o ryzyko ze 142 zł do 156,5 zł" - napisano w raporcie. "Spółka Mabion powinna otrzymać pełne wyniki III fazy badań i złożyć wniosek o rejestrację w Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) w I kw. 2018 r. Rejestracja w Europie powinna zająć 4–5 kwartałów, a pierwsze dostawy nastąpiłyby wg naszych prognoz w I kw. 2020 r. Nasz scenariusz bazowy (bez dodatkowych badań klinicznych) zakłada zarejestrowanie leku w Stanach Zjednoczonych rok później niż w Europie" - dodano. Analitycy prognozują, że Mabion w 2018 r. wypracuje 168,1 mln zł przychodów, 110,8 mln zł EBITDA, 107,6 mln zł EBIT oraz 88,6 mln zł zysku netto. Prognoza na 2019 r. zakłada 107,9 mln zł przychodów, 52,5 mln zł EBITDA, 47,5 mln zł EBIT oraz 41,3 mln zł zysku netto.

"Kupuj" CD Projekt

DM PKO BP podwyższył cenę docelową dla CD Projektu do 106 zł z 84 zł utrzymując zalecenie "kupuj". "Wyniki za I półrocze 2017 r. udowodniły dobrą monetyzację Gwinta. Co najważniejsze, bardzo podoba nam się naszkicowana przez firmę ścieżka rozwoju gry. Tak jak przewidywaliśmy w poprzedniej rekomendacji CD Projekt zaczął już działać na dwóch silnikach. Starszy silnik – Wiedźmin 3 ciągle sprzedają się fenomenalnie (powyżej oczekiwań). Jednocześnie najlepsze, konkurencyjne firmy na rynku gier przeżywają boom (...)" - napisano w uzasadnieniu raportu. "Choć Gwint przeżywa lepsze i gorsze momenty na swojej ścieżce wzrostu, trzeba przyznać, że całościowy obraz i monetyzacja projektu wygląda bardzo dobrze. Największe wrażenie robi na nas projekt dodatku do gry (kampania dla jednego gracza), który naszym zdaniem będzie mocno przypominał samodzielną grę dla jednego gracza. To może bardzo poszerzyć jego sprzedaż i później zwiększyć bazę graczy internetowych" - napisano. Analitycy DM PKO BP oczekują, że niedługo pojawi się mobilna wersja gry Gwinta. "Taki ruch w przeszłości więcej niż podwoił lidera tej niszy (grę Hearthstone). W przypadku Gwinta wydawał się dość trudny technicznie i obarczony pewnym ryzykiem, ale sądzimy, że jego prawdopodobieństwo wyraźnie się zwiększa" - napisano w raporcie. Analitycy wskazują, że spółka nie jest osamotniona na swojej ścieżce wzrostu. "Sektor gier komputerowych na świecie jest w fazie rozkwitu i rynki w niego wierzą. Od naszego ostatniego raportu wyceny (mierzone wskaźnikiem P/E na 2018 rok) notowanych liderów rynku (Activision Blizzard, Take Two Interactive, Electronic Arts) wzrosły średnio o ponad 20" - napisano w raporcie. Analitycy podnieśli oczekiwaną sprzedaż gry Wiedźmin 3. "Wiedźmin 3 ciągle sprzedaje się fenomenalnie. W związku z raportowanymi wynikami i dalszą dobrą sprzedażą (obserwowaną za pośrednictwem serwisu Steamspy) zwiększamy oczekiwaną w 2017 roku sprzedaż Wiedźmina 3 o 40 proc. (do 290 mln zł) i wydłużamy całą ścieżkę sprzedaży gry" - napisano. „Nie zmieniamy znacząco naszych szacunków odnośnie Cyberpunk 2077. Sądzimy jednak, że projekt rozwija się bez zaburzeń i ma dużą szansę stać się największym dotychczasowym osiągnięciem firmy" - dodano.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA