Przemysł

Wyniki Decory pod wpływem wzrostu cen surowców i materiałów

Z szacunków Decory wynika, że zysk netto grupy po trzech kwartałach 2021 roku wzrósł o 36 proc. osiągając 56,4 mln zł, EBITDA zwiększył się o 32 proc. do 79 mln zł.
Foto: materiały prasowe

Przychody ze sprzedaży wyniosły 273,6 mln z i były o 32 proc. wyższe niż rok wcześniej. Perspektywy kolejnych kwartałów wyglądają już mniej optymistycznie. Spółka szacuje, że w III kwartale 2021 roku nastąpi procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2020 roku o 8 pkt proc. do 36,3 proc., co jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu wysokich cen surowców i materiałów.

Zarząd Decory liczy się z tym, że wyniki osiągnięte po dziewięciu miesiącach br. mogą nie utrzymać się w przyszłości. - Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen surowców i materiałów, przy jednoczesnym pojawieniu się istotnych ograniczeń związanych z ich podażą. Poza tym następuje istotny wzrost cen energii oraz wzrost presji płacowej ze strony pracowników spowodowanej inflacją. Zarząd jednakże podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m. in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów – wskazuje Decora w komunikacie.

Na zamknięciu środowej sesji za akcje Decory płacono 37,20 zł, co oznacza spadek o prawie 4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.