Przemysł

Apator podtrzymuje prognozy

Mając na uwadze rezultaty z I półrocza 2019r. zarząd producenta urządzeń pomiarowych podtrzymał tegoroczne prognozy finansowe zakładające osiągnięcie przez grupę zysku netto w przedziale 72-75 mln zł oraz przychodów na poziomie 880-920 mln zł.
Foto: Fotorzepa, Wojciech Szabelski

- Kolejne miesiące naszej pracy będą w dużej mierze determinowane nastrojami gospodarczymi i zachowaniem największych rynkowych graczy (USA, Chiny). Nasze ugruntowane relacje z klientami oraz mocna oferta w zakresie nie tylko tradycyjnych rozwiązań, ale i nowoczesnych, przełomowych technologii, pozwalają z optymizmem patrzeć na perspektywy Grupy, a co za tym idzie, podtrzymać prognozę wyników na rok 2019 – podsumowuje Mirosław Klepacki, prezes Apatora.

Realizacja prognozy rocznej po I półroczu oscylowała dla przychodów ze sprzedaży wynosi 46 - 48,1 proc., a dla zysku netto 41,1 - 42,8 proc.

W I półroczu br. przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 423,3 mln zł i były o prawie 7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. EBITDA była o 0,5 proc. wyższa w porównaniu do I półrocza 2018 r. i wyniosła 66,2 mln zł, zaś zysk netto osiągnął wartość 30,8 mln, co oznacz spadek o 16 proc. rok do roku, głównie za sprawą wyższych kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych oraz kosztów finansowych.

W samym II kwartale br. grupa wypracowała EBITDĘ na poziomie 32,9 mln zł i zysk netto w wysokości 15,4 mln zł, przy utrzymaniu wskaźników rentowności na poziomach zbliżonych do I kwartału br.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.