Przemysł

Inter Cars liczy się ze spadkiem obrotów

Dystrybutor części samochodowych spodziewa się istotnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki finansowe grupy w pierwszym i kolejnych kwartałach 2020 r.
Foto: materiały prasowe

- Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działań poszczególnych państw, na których terytorium podmioty Grupy Kapitałowej Inter Cars prowadzą działalność operacyjną, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, będą mieć istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy Spółki w I kwartale 2020 r. - informuje Inter Cars w komunikacie.

Spółka spodziewa się, że czynniki te mogą mieć również istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów grupy kapitałowej oraz wynik finansowy spółki w kolejnych kwartałach 2020 r.

Zarząd spółki szacuje, że spadek miesięcznych przychodów ze sprzedaży podmiotów Grupy Kapitałowej Inter Cars za marzec 2020 r. wyniesie około 15 proc. rok do roku.

Biorąc pod uwagę dynamiczną i zróżnicowaną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz działaniami poszczególnych państw, a także brak w pełni wiarygodnych danych odnośnie oczekiwanego okresu występowania ww. czynników, a także ich skutków społeczno-gospodarczych, zarząd spółki nie jest w stanie obecnie precyzyjnie wskazać zakresu wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na poziom przychodów ze sprzedaży podmiotów Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz wynik finansowy spółki.

Inter Cars poinformował również, że obecnie podmioty grupy kapitałowej Inter Cars prowadzą działalność operacyjną na wszystkich rynkach geograficznych.

W 2019 roku Inter Cars wypracował rekordowe ponad 8,7 mld zł przychodów, o 10,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Powiązane artykuły