REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Przemysł

Stelmet pod kreską

Według wstępnych danych producent drewnianej architektury ogrodowej w roku obrotowym 2018/19 (zakończonym 30 września) miał 3,4 mln zł straty netto wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Foto: materiały prasowe

Grupa szacuje, że jej przychody wyniosły 602 mln zł i były o blisko 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,9 mln zł wobec 68,6 mln zł przed rokiem. Jak podała spółka, znaczący negatywny wpływ na EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, których saldo obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę około 10 mln zł. Ponadto, Stelmet dokonał odpisów aktualizujących, które obciążyły jednostkowy wynik netto o kwotę 19,5 mln zł, a wynik skonsolidowany o kwotę 11,4 mln zł. Testy na utratę wartości aktywów rozpoczęte w grudniu 2019 r. wykazały m.in. obniżenie wartości udziałów spółki zależnej UK Investment ze 110,2 mln zł do 90,6 mln zł. W związku z tym zarząd Stelmetu zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego w kwocie 19,5 mln zł, która obniży jednostkowy wynik netto spółki. W przypadku weryfikacji wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Grange Fencing przeprowadzona analiza wykazała, że prezentowana w skonsolidowanym bilansie grupy wartość tego aktywa powinna zostać obniżona z 11,4 mln zł do 0,2 mln zł. W tym przypadku, zarząd Stelmetu zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego w pełnej wysokości, tj. 11,4 mln zł. Kwota ta pomniejszy skonsolidowany wynik netto grupy.

Przed tygodniem zarząd Stelmetu poinformował również o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych zlokalizowanych w Kowarach w kwocie około 8,5 mln zł. Obciąży on zarówno wynik operacyjny, jak i wynik netto Grupy Stelmet za rok obrotowy 2018/2019. - Wszystkie odpisy aktualizujące wartość aktywów, których dokonaliśmy w związku z pracami nad sprawozdaniami rocznymi, mają wyłącznie charakter księgowy i nie mają wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy. Ponadto, dokonane w dniu dzisiejszym odpisy nie mają również wpływu na raportowany przez nas zysk EBITDA, a jest to kluczowy parametr mierzący efektywność działalności Grupy Stelmet. Łączny ujemny wpływ pozostałych zdarzeń o charakterze jednorazowym na wynik EBITDA wyniósł około 10 mln zł. Ostatecznie, wg wstępnych szacunków, raportowana EBITDA za rok obrotowy 2018/2019 wyniosła 68,9 mln zł wobec 68,6 mln zł przed rokiem - wskazuje Piotr Leszkowicz, członek zarządu i dyrektor finansowy Stelmetu.

Pełny raport wynikowy Stelmetu zostanie opublikowany 23 stycznia.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA