REKLAMA
REKLAMA

Portfel funduszy inwestycyjnych

Rynki wschodzące budzą wiele niepokojów, a sytuację ratują Stany Zjednoczone

Bloomberg

Krzysztof Mazurek prezes, Altus TFI

Sierpień pod względem działania siły względnej małych spółek do dużych przypominał lipiec. W pierwszej połowie miesiąca nie była widoczna znacząca dysproporcja w zachowaniu spółek małych względem dużych, jednak w drugiej połowie małe spółki zachowywały się ewidentnie gorzej od dużych, które bardzo dynamicznie zyskiwały na wartości. Jest to niestety kolejny miesiąc z rzędu, który pokazuje słabość mniejszych firm. Z wcześniejszych argumentów i zbliżającej się daty dostosowania struktury indeksu FTSE konsekwentnie nie były dokonywane zmiany w podziale portfela, który jest zdywersyfikowany. Ponadto z racji elastycznej polityki w ramach strategii zarządzający ewentualne zmiany mogą dokonywać wewnątrz samych produktów. Małe firmy nadal w naszej ocenie oferują większy potencjał wzrostowy. Niemniej zmienność w tym mniej płynnym segmencie rynku z pewnością miała teraz negatywne przełożenie na wyceny funduszy z końca sierpnia. PAAN

Czytaj także: Dziś o inwestycji w małe i średnie spółki nie ma co myśleć

Izabela Sajdak zarządzająca, BPS TFI

W wyniku wzrostu awersji do ryzyka na świecie wywołanym m.in. kryzysem walutowym w Turcji znacznie lepiej zachowywały się papiery na rynkach bazowych. Po letnim marazmie koniec wakacji przyniósł silną przecenę obligacji zmiennokuponowych. Polskie obligacje stałokuponowe zachowywały się w sierpniu względnie stabilnie. Zagraniczni inwestorzy od początku roku wyprzedają polski dług, co może tworzyć presję na dalszy spadek cen obligacji. Miniony miesiąc okazał się bardzo dobry dla naszych funduszy dłużnych (czołówka klasyfikacji stóp zwrotu w swoich grupach porównawczych), dlatego nie dokonujemy zmian na wrzesień. Pojawienie się kapitału zagranicznego może zwiastować przynajmniej średnioterminową odwilż na polskiej giełdzie. Niestety, nadal pod presją są spółki małe i średnie. Szansą na zatrzymanie spadków w tej kategorii spółek może być poprawa wyników finansowych w kolejnych kwartałach. PAAN

Piotr Rojda młodszy zarządzający w Caspar Asset Management

Na wrzesień pozostawiam portfel bez zmian. Dalej największą pozycją pozostaje Caspar Globalny, któremu w czasach niepewności powinna sprzyjać duża dywersyfikacja sektorowa i geograficzna. Dodatkowo fundusz ma ekspozycję na małe spółki biotechnologiczne, w przypadku których powodzenie badań klinicznych daje potencjał wzrostu powyżej 100 proc., czyli więcej niż maksymalny potencjał spadku. Ryzyka pozostały bez zmian: widmo wojny handlowej, kryzys polityczny w Europie, zbyt agresywne podwyżki stóp przez Fed. PAAN

Artur Włoch członek zarządu, Opera TFI

Koniec okresu wakacyjnego przyniósł znaczną poprawę nastrojów na warszawskim parkiecie. Krajowe akcje zaliczyły w sierpniu solidne odbicie, stając się jednymi z najlepszych na globalnych rynkach. Dobre nastroje wykorzystujemy do nieznacznej zmiany alokacji w akcje. 10-proc. udział w Novo Małych i Średnich Spółek zamieniamy na Novo Akcji, który koncentruje się głównie na inwestycjach w większe podmioty z krajowego rynku. Liczymy na kontynuację wakacyjnej tendencji, która przyniosła dużo lepsze zachowanie WIG20 w stosunku do „misiów". Reklasyfikacja Polski do rynku rozwiniętego w indeksie STOXX była sporą niespodzianką i zwiększyła znacząco popyt na najpłynniejsze akcje ze strony zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Podobnego katalizatora do zwyżek nie widzimy na razie dla mniejszych spółek. TFI borykają się z odpływem kapitału z funduszy akcji, a to one w znacznej mierze tworzą popyt na akcje „misiów". PAAN

Piotr Szulec dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej, Pekao TFI

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych zaangażowanie na rynku akcji blisko połowy przykładowego portfela wydaje się jak najbardziej wystarczające, dlatego dotychczasowy skład portfela oraz udział procentowy poszczególnych funduszy pozostawiam w kolejnym miesiącu bez zmian. Czynnikiem ryzyka, szczególnie jeżeli chodzi o rynki wschodzące, pozostaje utrzymująca się siła amerykańskiego dolara oraz zawirowania turecko-argentyńskie, będące pochodną wydarzeń o charakterze przede wszystkim politycznym, ale również wieloletnich zaniedbań o charakterze gospodarczym. Pod znakiem zapytania (istotny wpływ na wynik funduszy inwestujących na rynkach wschodzących i rynkach Dalekiego Wschodu) pozostaje przyszła reakcja inwestorów na wprowadzenie kolejnej transzy ceł na chińskie towary przez USA oraz wynik toczonych właśnie rozmów pomiędzy USA i Kanadą co do kształtu i zakresu nowego porozumienia handlowego, zastępującego układ NAFTA. Wsparciem dla bardziej ryzykownych klas aktywów pozostają poprawiające się systematycznie nastroje inwestorów i nowe historyczne rekordy w USA. PAAN

Grzegorz Zatryb główny strateg, Skarbiec TFI

Koniec wakacji zawsze oznacza zmiany i mój portfel nie jest tu wyjątkiem. Eskalacja kryzysu w Turcji i Argentynie podnosi ryzyko dalszego odpływu kapitału z rynków wschodzących. W związku z tym redukuję udział Skarbiec Emerging Markets Opportunities o 10 pkt proc., do 5 proc. W to miejsce zwiększam udział Skarbca Spółek Wzrostowych do 25 proc. Jak się okazuje, moja niewiara w amerykańską gospodarkę i spółki technologiczne okazała się przedwczesna. Do 15 proc. zwiększam udział Skarbca Globalny Małych i Średnich Spółek. Wynika to z nieustająco dobrej oceny sytuacji na rynkach rozwiniętych. Dane makro ze strefy euro ulegają, zgodnie z oczekiwaniami, poprawie, zaś gospodarka amerykańska, wbrew obawom, nie wykazuje objawów zadyszki. Nie sposób natomiast zignorować tego, iż do ryzyka wojen handlowych, zresztą rosnącego moim zdaniem, dołączyło ryzyko jakiegoś większego zamieszania na rynkach wschodzących, które wzdragam się na razie nazywać kryzysem. Z tego względu udział Skarbca Kasa wzrasta do 35 proc. PAAN

Powi�zane artyku�y

REKLAMA
REKLAMA

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: PARKIET

×

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA