REKLAMA
REKLAMA

Portfel funduszy inwestycyjnych

Portfel funduszy: Na sierpień zarządzający zwiększają pozycje funduszy akcji

Foto: GG Parkiet

Lipiec był zdecydowanie najlepszym miesiącem obecnej edycji portfela funduszy „Parkietu". Średni wynik to 1,24 proc. Złożyły się na niego niemal wszystkie rodzaje aktywów, natomiast najsilniejszą pozycję stanowiły oczywiście fundusze akcji polskich o uniwersalnych strategiach inwestycyjnych. Najsłabszą zaś grupą były fundusze absolutnej stopy zwrotu, które jednocześnie utrzymują dokładnie takie sam i zarazem największy udział w portfelu na sierpień.

Na kolejny miesiąc zauważalnie rośnie znaczenie produktów opartych na akcjach. Tego typu produkty stanowią łącznie już 33,7 proc. w porównaniu z 30,8 proc. w lipcu. Szczególnie duży wzrost widać wśród funduszy inwestujących w spółki z rynków wschodzących. Dzieje się to głównie kosztem funduszy z grupy gotówkowych i pieniężnych, których łączny wpływ na portfel spada z 15 proc. do 13,3 proc. Istotnie zmniejsza się również udział produktów mieszanych, a nieco mniej funduszy polskich obligacji skarbowych. Pozycje funduszy akcji małych i średnich spółek, a także obligacji korporacyjnych ogółem pozostają podobne jak przed miesiącem. PAAN


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA