REKLAMA
REKLAMA

Portfel funduszy inwestycyjnych

Ceny polskich papierów skarbowych powinny spadać

Izabela Sajdak
zarządzająca,
BPS TFI
Foto: GG Parkiet

W sierpniu spodziewamy się kontynuacji odbicia na rynkach wschodzących. Zgodnie z przewidywaniami konflikt handlowy między USA a resztą świata osłabł, co uspokoiło inwestorów. Dodatkowo polski rynek był jednym z najdotkliwiej dotkniętym spadkami w ostatnich miesiącach, a nasza gospodarka przeżywa okres ekspansji i według nas przedsiębiorstwa w kolejnych kwartałach zaczną poprawiać wyniki finansowe. Dlatego napływ kapitału z zagranicy na GPW, obserwowany pod koniec lipca, powinien być kontynuowany w następnych tygodniach. W naszym portfelu nieznacznie zwiększamy jeszcze udział funduszy akcji. W minionym miesiącu polskie obligacje pozostawały mocne. Pomimo sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w kraju naszym zdaniem polskie obligacje będą pod presją w dalszej części roku, dlatego pozostajemy przy funduszach o niskim ryzyku stopy procentowej. PAAN


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA