REKLAMA
REKLAMA

Oszczędzanie

Duże zmiany dla kredytobiorców mieszkaniowych

KNF zmienia wytyczne dla banków dotyczące hipotek. Klienci wreszcie, ale nie wszyscy, będą mogli przekazać bankowi nieruchomość za zwolnienie z długu.
Foto: Fotolia

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania przez banki kredytami mieszkaniowymi. Projektowana nowelizacja Rekomendacji S została przygotowana w oparciu o przyjęte przez KNF założenia oraz uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych tych założeń. O pracach nad tym projektem pisaliśmy w kwietniu.

Prace nad nowelizacją trwały od kilkunastu miesięcy. Niesie ona sporo zmian dla kredytobiorców mieszkaniowych, ale przede wszystkim dla banków. Najistotniejsze dotyczą konieczności posiadania przez banki w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych, kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową.

Kolejnym wymogiem jest konieczność wskazania w polityce zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie pełnej posiadanej oferty w zakresie kredytów hipotecznych czyli zarówno kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową, kredytów oprocentowanych stałą stopą, jak i kredytów oprocentowanych okresowo stałą stopą procentową, jak również kredytów z opcją „klucz za dług." Ten ostatni rodzaj kredytu był długo wyczekiwany przez rynek. W kredycie „klucz za dług" umowa umożliwia przeniesienie własności kredytowanej nieruchomości z kredytobiorcy na bank, po czym taki klient zostaje zwolniony ze zobowiązań wobec banku z tytułu tego kredytu (zostaje on zamknięty). Tego typu kredyty mają być jednak udzielane tylko najmniej zadłużonym klientom.

KNF będzie wymagać też do banków konieczności umożliwienia klientom zamiany kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową na kredyt oprocentowany stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Zmienią się też sposoby informowania przez bank o różnych rodzajach kredytów.  Nadzorca będzie wymagał prowadzenia przez banki szerokiej akcji edukacyjnej i informacyjnej, przedstawiającej cechy tych kredytów, zwłaszcza związanych z nimi czynników ryzyka, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów oferowanych produktów – istotne jest, aby oferta poszczególnych rodzajów kredytów była przedstawiana w sposób rzetelny, czytelny oraz zrozumiały dla klienta.

KNF będzie przyjmować uwagi do projektu znowelizowanej Rekomendacji S do 21 września tego roku.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA