Medycyna i zdrowie

Neuca przejmuje TU Zdrowie

Neuca sfinalizowała przejęcie 49,3 proc. akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zdrowie, zwiększając swój udział do 50,2 proc.
Foto: Adobestock

Inwestycja ta wpisuje się w strategię rozwoju spółki w biznesie pacjenckim, rozszerzając ofertę usług medycznych dla pacjentów Neuki. - Inwestycja w TU Zdrowie pozwoli nam zaoferować ubezpieczeniową gwarancję dostępności usług medycznych, a TU Zdrowie wesprze w rozwoju modelu współpracy z siecią dostawców usług medycznych. Połączenie sił i zasobów obu firm to dla Grupy Neuca szansa na dotarcie do szerszej grupy pacjentów i wzmocnienie oferty dla B2B i partnerów ubezpieczeniowych - komentuje Piotr Sucharski, prezes Neuki.

W lutym br. Neuca zawarła przedwstępną warunkową umowę zakupu akcji spółki Pomerania Investment, która była wówczas jedynym akcjonariuszem TU Zdrowie. Cena sprzedaży 50,2 proc. akcji ustalono na 37,9 mln zł z opcją jej zwiększenia do maksymalnej kwoty 61,5 mln zł w przypadku osiągnięcia przez TUZ w latach 2020-2022 określonego poziomu składki zarobionej oraz zysku brutto.

TU Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 11 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 900 firm na terenie całej Polski, ich pracowników oraz członków rodzin. TU Zdrowie obsługuje ponad 170 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,7 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce.

W trakcie czwartkowych notowań za akcje Neuki płacono na rynku ok. 900 zł, co oznacza zwyżkę o prawie 0,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.