Medycyna i zdrowie

Selvita z mocnym wzrostem wyników

Grupa zwiększyła w pierwszej połowie roku przychody o 109 proc. Znacząco urosły też zyski. Jakie będzie drugie półrocze?
Foto: materiały prasowe

Selvita wypracowała w I półroczu 2021 r. 141,7 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli o 109 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Wynik EBITDA (bez uwzględnienia niegotówkowego wpływu programu motywacyjnego) sięgnął 35,2 mln zł, a zysk netto 18,3 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,8 mln zł oraz 9,4 mln zł. Wzrosty widać w każdym segmencie biznesowym Selvity. Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce wyniosły 65,1 mln zł i były wyższe o 17 proc. rok do roku . Spółka podkreśla, że wzrost przychodów osiągnęła przy bardzo wysokiej bazie zrealizowanej w I półroczu 2020 r., kiedy to zanotowano rekordową, niemal 50-proc. dynamikę przychodów. EBITDA usług realizowanych w Polsce w I półroczu 2021 r. (znormalizowana o wpływ programu motywacyjnego) wyniosła 14,6 mln zł, co przekłada się to marżę rzędu 21 proc. Pozytywny wpływ na wyniki grupy ma przejęta niedawno chorwacka spółka, Fidelta. W I półroczu 2021 r. miała 59,1 mln zł przychodów operacyjnych oraz 17,8 mln zł EBITDA (marża ponad 30 proc.).

Selvita podkreśla, że dynamiczny rozwój kontynuował też zależny Ardigen (segment bioinformatyczny). Zamknął pierwsze półrocze 2021 r. kwotą 13,1 mln zł przychodów od klientów (14,6 mln zł liczone z grantami), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 7,1 mln zł (8,8 mln zł). EBITDA Ardigenu urosła o 56 proc. do 2,8 mln zł. Wraz z przejęciem Fidelty znacząco wzrosła sprzedaż grupy w krajach UE oraz Szwajcarii, gdzie chorwacka spółka realizuje większość przychodów. Rozwój organiczny Selvity i Ardigenu odpowiadał z kolei za istotny wzrost w USA.

Zarząd podkreśla, że grupa nie chce zwalniać tempa i dlatego kontynuuje inwestycje w rozwój zespołów i infrastruktury. W lipcu ruszyła budowa centrum badawczego w Krakowie, a na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu. Aby zapewnić dalszy wzrost przychodów z rynku północnoamerykańskiego (największego w zakresie outsourcingu badań) Selvita zdecydowała się rozbudować strukturę sprzedażową w Stanach Zjednoczonych. Rozbudowuje zespół również w Europie.

- Pozytywnie patrzymy także na drugą połowę roku, mocny wzrost zakontraktowania pokazuje, że czeka nas pracowita końcówka roku. Co ważne, nasz portfel zamówień wzrósł we wszystkich segmentach biznesowych, co pokazuje, że po zawirowaniach covidowych wraca stabilizacja również na rynku badań regulacyjnych – komentuje Bogusław Sieczkowski, znaczący akcjonariusz i prezes Selvity.

Portfel zamówień grupy na 2021 r. wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122 proc. Dynamika bez Fidelty wynosi 30 proc.

Kapitalizacja Selvity na GPW wynosi obecnie prawie 1,4 mld zł. Kurs porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W środę przed godz. 10 akcje kosztują 75,3 zł (+0,1 proc.).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.