Medycyna i zdrowie

BioMaxima zwiększy moce produkcyjne

Notowany na NewConnect producent diagnostyki laboratoryjnej otrzymał pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla m.in. produkowanych krążków antybiotykowych. Spółka zapowiada uruchomienie nowej linii produkcyjnej i liczy na pozyskanie nowych zamówień.
Foto: Adobestock

BioMaxima jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Wytwarza krążki antybiotykowe i gotowe podłoża na płytkach do badań lekowrażliwości oraz podłoża do wykrywania mechanizmów oporności. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka może pomóc spółce w rozwoju, bo jest to instytucja, który wydaje rekomendacje  dla wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce i współpracuje z podobnymi ośrodkami w Unii Europejskiej i na świecie.

- Badanie lekowrażliwości, czyli antybiogram, to badanie, które właściwie w każdym przypadku powinno być wykonane przed podaniem antybiotyku - taki algorytm postępowania stanowi standard w krajach wysokorozwiniętych - wyjaśnia prezes firmy Łukasz Urban.

Produkty BioMaximy są sprzedawane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rynek krążków antybiotykowych w Polsce szacowany jest przez spółkę na 5 mln zł rocznie. Jej przychody ze sprzedaży krajowej w 2017 r. nieznacznie przekraczały 200 tys. zł, co stanowiło jedynie 4 proc. udziału w rynku. Według władz firmy otrzymana rekomendacja umożliwi znaczące zwiększenie tego udziału.

- Jednym z projektów objętych inwestycjami w 2018 r. jest rozbudowa mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania krążków antybiotykowych, polegająca na budowie dodatkowej, innowacyjnej technologicznie linii produkcyjnej o znacznie większej wydajności w nowym zakładzie w Lublinie. Te prace są obecnie na ukończeniu i nowa linia zostanie uruchomiona wraz z oddaniem do użytku nowego obiektu - dodaje Urban.

Globalny rynek badania lekowrażliwości jest szacowany na 2,7 mld USD i według prognoz będzie rósł w średnim tempie 5 proc. rocznie. BioMaxima wypracowała w 2017 r. ponad 805 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły prawie 33 mln zł.

Akcje spółki w czwartek są wyceniane po  4,84 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.