Medycyna i zdrowie

Mabion poszuka nowych partnerów dla leku MabionCD20

Mabion podpisał z Mylan Ireland aneks do umowy o współpracy z 2016 roku. Firmy zdecydowały o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 w Unii Europejskiej i krajach bałkańskich.

- Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły, iż Mylan pozostanie niewyłącznym partnerem dystrybucyjnym spółki w zakresie leku MabionCD20 w wybranych krajach na takich obszarach jak m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja - wyjaśnia Mabion komunikacie. Wygasnąć ma też prawo pierwszeństwa firmy Mylan do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych.

W ocenie zarządy Mabionu, zmiana zakresu współpracy z Mylan umożliwi spółce pozyskanie nowego partnera lub partnerów zainteresowanych komercjalizacją leku MabionCD20 na rynku europejskim i amerykańskim oraz nawiązanie współpracy uwzględniającej potencjał leku MabionCD20 i obecne warunki rynkowe. Jak podkreślono, zawarcie aneksu nie wpływa na obecnie prowadzone przez spółkę działania w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu MabionCD20 od Europejskiej Agencji Leków i ich harmonogram.

Ponadto uzgodniono, że Mabion dokona zwrotu na rzecz Mylan części zaliczek w wysokości niższej niż kwota otrzymanych zaliczek wynikających z umowy przed dniem zawarcia aneksu stanowiących zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucyjnych, co stanowi ostateczne rozliczenie wszelkich dotychczasowych płatności. - Wskutek podpisania aneksu spółka uzyskała niezbędną elastyczność w komercjalizacji MabionCD20 na swoich kluczowych rynkach w Europie i obszarze Stanów Zjednoczonych – podsumowuje zarząd Mabionu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.