REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Ludzie rynku

Marcin Ślęzak: Biznes żywic ma być istotnym źródłem przychodów Ciechu

Naszym celem jest, aby segment żywic był coraz bardziej istotnym źródłem przychodów i EBITDA grupy. Łącznie zamierzamy zainwestować w tym biznesie kilka milionów euro - Marcin Ślęzak, szef biznesu żywic w grupie Ciech

Marcin Ślęzak, szef biznesu żywic w grupie Ciech

Foto: Archiwum

Jak radzi sobie w tym roku biznes Ciechu związany z produkcją żywic?

To bardzo dobry rok dla naszego biznesu żywice. Warto podkreślić zwłaszcza I kwartał w segmencie żywic epoksydowych. Ciech jest jedynym producentem epoksydów w Polsce, działającym na trudnym rynku europejskim. Prowadzimy swoją działalność w warunkach silnej konkurencji - zarówno z Europy, jak i Azji. Dzięki licznym działaniom rozwojowym w obszarze sprzedaży i produkcji dobrze wykorzystujemy bieżącą sytuację w Chinach, odpowiedzialnych za produkcję i konsumpcję ponad połowy globalnego rynku epoksydów. Na początku roku wprowadzono tam nowe normy środowiskowe, które wymusiły zamknięcie lub ograniczenie produkcji najbardziej energochłonnych i przestarzałych instalacji. Tym samym zmniejszyła się podaż żywic azjatyckich na europejskim rynku, co otworzyło drogę do wyższych marż dla producentów europejskich. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Chińczycy dynamicznie inwestują w lepsze rozwiązania techniczne i procesowe, dostosowane do nowych norm. Dlatego intensywnie pracujemy nad zwiększeniem naszej konkurencyjności, inwestując w produkcję wyrobów specjalistycznych oraz profesjonalne wsparcie i doradztwo techniczne w ramach obecnej oferty oraz dla nowych produktów.

Nad jakimi produktami obecnie pracujecie?

W obszarze epoksydów pracujemy nad uniepalnieniem żywic przeznaczonych do pultruzji, czyli wykorzystania prętów kompozytowych w budownictwie. Udoskonalamy epoksydowe systemy posadzkowe pod kątem większej odporności na promienie UV przy jednoczesnym opracowaniu oferty matowych produktów, dedykowanych do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Rozszerzamy też portfolio żywic poliestrowych nienasyconych. Najbardziej perspektywicznym dla nas obszarem jest grupa produktów specjalistycznych dla branży sanitarnej (żelkoty sanitarne, żywice odlewnicze, żelkoty narzędziowe). Branża kompozytowych wyrobów sanitarnych notuje dynamiczny wzrost, o czym świadczą inwestycje naszych klientów w rozwój i modernizację mocy produkcyjnych. Opracowaliśmy nowe portfolio produktów dedykowanych dla tej branży, które obecnie komercjalizujemy i dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych partnerów. Kolejnym kluczowym segmentem rynku jest branża transportowa, w ramach której już dzisiaj dostarczamy i opracowujemy nowe rozwiązania żelkotów i żywic niepalnych, stosowanych przy produkcji kadłubów pociągów, autobusów czy maszyn rolniczych. Uzupełnieniem portfolio nienasyconych żywic poliestrowych będą produkty przeznaczone do branży okrętowej, które powinny być odporne na słońce i słoną wodę. Dla nas to segment bardzo prestiżowy, z którym dopiero rozpoczynamy przygodę. W segmencie nasyconych żywic poliestrowych pracujemy nad żywicami typu Low Bake, pozwalającymi naszym partnerom na stworzenie farb proszkowych utwardzających się w krótkim czasie i niskich temperaturach, co wpływa na zwiększenie efektywności kosztowej oraz rozszerzenie palety produktów, które mogą być barwione proszkowo.

Czy w związku z tymi pracami rozbudowujecie dział badawczo – rozwojowy?

Prace badawcze są kwestią fundamentalną, jeśli chcemy wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne i funkcjonalne produkty. Wyzwaniem na polskim rynku będzie ograniczona liczba ekspertów, specjalizujących się w tego typu pracach w zakresie żywic. Obecnie mamy bardzo efektywny zespół badawczy, który planujemy rozwinąć, dodatkowo posiłkujemy się wysokiej klasy specjalistami z europejskich instytutów badawczych.

Czy Ciech będzie w stanie w tym roku poprawić wyniki segmentu żywic?

Tak jak wspominałem, wykorzystujemy koniunkturę i sytuację chińskich producentów, zastępując ich na zagranicznych rynkach. Poza tym inwestujemy w rozbudowę parku maszynowego i w jego modernizację, co usprawni i unowocześni naszą produkcję. Kulminację wydatków w tym zakresie przewidujemy w I kwartale 2019 r. Łącznie zamierzamy zainwestować w tym biznesie kilka milionów euro. Ciągła praca nad lepszym portfolio produktów skutkować będzie natomiast dalszą poprawą marż. W I półroczu 2018 r. było już widać efekty przeglądu portfela produktów pod kątem marżowości i analizy segmentów rynku z największym potencjałem. W połączeniu z korzystną sytuacją w Chinach pozwoliło to nam na uzyskanie dobrych wyników, zarówno pod względem przychodów, jak i wypracowanych marż.

Jak ważny będzie biznes żywic dla Ciechu w perspektywie najbliższych lat?

Naszym celem jest aby segment żywic był coraz bardziej istotnym źródłem przychodów i EBITDA grupy. Nie chciałbym podawać konkretnych liczb, ale mogę zapewnić, że skutecznie dążymy do tego celu.

Problemem dla branży są obecnie wysokie ceny surowców. Jak spółka sobie z tym radzi?

W naszym przypadku 75 - 80 proc. kosztów produkcji stanowią surowce ropopochodne. W niektórych przypadkach ich ceny wzrosły nawet dwucyfrowo w ciągu jednego kwartału. W takiej sytuacji kluczowe jest odpowiednie zarządzanie zakupami surowców i zabezpieczenie dostaw w dłuższym terminie. W związku z rosnącymi kosztami w tym roku musieliśmy podnieść ceny żywic. Nasi najwięksi światowi konkurenci są zintegrowani surowcowo, a więc rywalizowanie z nimi jest dużym wyzwaniem. Aby radzić sobie na zagranicznych rynkach i zapewnić spółce stabilne przychody, budujemy oparte na wyjątkowych produktach partnerskie relacje z klientami i dostawcami.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA