REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

Kania ma tydzień na zapłatę 88 mln Aliorowi

Alior Bank wymówił jednak spółce umowę factoringową. Kania ma dziś siedem dni roboczych na spłatę 88 mln zł. Kwota zobowiązań wzrosła do 833,2 mln zł
Foto: Fotorzepa, Jakub Ostałowski

Późnym popołudniem w środę Zakłady Mięsne Kania opublikowały dwa alarmujące raporty bieżące.

Spółka złożyła w środę późnym popołudniem korektę do wcześniejszych raportów bieżących, w której podwyższyła kwotę swoich zobowiązań na 833,2 mln zł, układem będą objęte długi warte 485,7 mln zł. Suma wierzytelności wobec Zakładów Mięsnych Henryk Kania wynosi 833,2 mln zł, suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 485,7 mln zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 329,4 mln zł.

W tej ostatniej grupie są banki – Bank Handlowy, Alior Bank i Santander, którym Kania jest winien łącznie 362 mln zł.

Alior Bank wymówił jednak spółce umowę factoringową. Kania ma dziś siedem dni roboczych na spłatę 88 mln zł. Co więcej, spółka złożyła korektę do wcześniejszych raportów bieżących, w której podwyższyła kwotę swoich wierzytelności na 833,2 mln zł, układem będą objęte długi warte 485,7 mln zł. Łączna kwota zadłużenia finansowego spadła z 636.6 mln zł, do 526.6 zł.

88 mln zł

W drugim raporcie spółka informuje, że Alior Bank wypowiedział umowę faktoringową - w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia Umowy Współpracy Wstąpienia w Prawa Wierzycieli (Faktoring Odwrotny). Na mocy tej umowy z marca 2018 r. Alior zobowiązał się nabywać wierzytelności, których dłużnikiem była spółka, z przejęciem ryzyka niewypłacalności . - Przyczyną wypowiedzenia umowy było stwierdzenie przez bank niewywiązywania się przez spółkę z części obowiązków określonych Umową, utrata w ocenie banku zdolności kredytowej przez spółkę oraz zaprzestanie w znacznej części wykonywania przez spółkę dotychczasowej działalności bez zgody banku – informuje ZM Kania.

W konsekwencji Kania ma obowiązek zwrócić wszelkie kwoty należne bankowi w 7 dni roboczych. Alior obliczył kwotę zobowiązań na 88,3 mln zł. Co więcej -zarząd informuje, że na 5 czerwca 2019 przypada termin spłaty 30 mln zł kredytu z umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z 27 marca 2018 roku, oraz 30 mln zł z umowy o kredyt odnawialny z 27 marca 2018 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA