Handel i konsumpcja

Kosmiczna wycena Monnari

Dzisiejszy 10-proc. wzrost kursu akcji Monnari może być reakcją na nowy raport analityczny, który bardzo wysoko wycenia tę odzieżową spółkę, dając jej 70-proc. potencjał wzrostu.
Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki mz Marian Zubrzycki

Dzisiaj rano notowania Monnari musiały być chwilowo zawieszane i drożały maksymalnie o 12,8 proc. do 18,5 zł (najwyższy poziom od siedmiu lat). To prawdopodobnie efekt wydanego wczoraj raportu DM BZ WBK, który wycenia akcje Monnari na aż 27,8 zł.

"Monnari prawdopodobnie pokaże świetne wyniki za II kwartał 2015, osiągnięte w trudnym otoczeniu rynkowym z powodu mocnego dolara i ekstremalnej presji na ceny. Naszym zdaniem podkreśla to jakość biznesu i zarządu, co dobrze rokuje zyskom, kiedy otoczenie się unormuje. Poza tym Monnari oferuje najlepszy wzrost biznesu spośród małych i średnich spółek z branży mogąc podwoić powierzchnię handlową w długim terminie" - czytamy w raporcie.

Bazując na zaktualizowanych prognozach DM BZ WBK, akcje Monnari handlowane są na wskaźnikach C/Z  na 2015 r. 16,6, zaś na 2016 r. 12,8. Z kolei EV/EBITDA to odpowiednio 9,4 i 7,0. W przypadku wskaźnika C/Z dyskonto wobec grupy porównawczej wynosi ok. 30 proc. zaś dla EV/EBITDA ok. 35 proc. "Naszym zdaniem to dyskonto jest nieuzasadnione, ponieważ spółka ma dobry profil wzrostowy, wysokie ROE (ponad 20 proc.) i silny zarząd" - wskazuje Tomasz Sokołowski, autor raportu.

Prognoza brokera zakłada, że w tym roku przychody Monnari wzrosną do 215 mln zł ze 175 mln zł w 2014 r.  EBITDA ma się zwiększyć do 41,2 mln zł z 32,9 mln zł, zaś zysk operacyjny do 37,7 mln zł z 29,7 mln zł. Na poziomie netto zysk ma skoczyć aż do 58 mln zł z 30,5 mln zł (zakłada 26 mln zł pozytywnego wpływu optymalizacji podatkowej, która ma pojawić się w IV kwartale). W 2016 r. wyniki mają wzrosnąć odpowiednio do 249 mln zł, 49 mln zł, 45 mln zł i 39 mln zł.

"Historia inwestycyjna nie zmienia się. Spółka ma 21 tys. mkw. powierzchni handlowej na koniec 2014 r. i może ją podwoić. Wcześniej nie uwzględnialiśmy tak pozytywnego scenariusza w naszym modelu, ale teraz aktualizujemy go poprzez znaczne zwiększenie prognozy powierzchni spółki do 36,1 tys. mkw na koniec 2024 r. (6-proc. tempo wzrostu w latach 2015-2024) z 27,7 tys. mkw. poprzednio (tylko 3 proc. tempo wzrostu). Podnieśliśmy również prognozę marży EBITDA do 19 proc. w tym okresie z poprzednich 16 proc. nie tylko z powodu lepszych efektów dźwigni operacyjnej, ale głównie z powodu korzystniejszych umów najmu. Obecnie tylko ok. 27 proc. sklepów Monnari ma optymalne umowy" - wyjaśniają analitycy DM BZ WBK.

Spodziewają się, że na koniec 2015 r. łódzka grupa będzie mieć ponad 100 mln zł gotówki netto (dla przypomnienia jeszcze w 2012 r. spółka znajdowała się w upadłości układowej). Pomimo że MOnnari wciąż rozgląda się za przejęciami, taka suma powinna wystarczyć do rozpoczęcia wypłaty dywidend. Zakładają, że dywidenda na akcję w 2016 r. wyniesie 0,3 zł na akcję (stopa dywidendy 2,1 proc.).

Wśród potencjalnych czynników mogących pozytywnie wpłynąć na spółkę analitycy wymieniają potencjalne przejęcie, decyzję w sprawie rozwoju sieci Monnari Shoes & Bags oraz uruchomienie zupełnie nowej marki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.